συμπλήρωση  

  • Abschluss
    upvotedownvote
  • Ergänzung
    upvotedownvote
  • Füllung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... όπως αυτή εκφράστηκε στον τόμο της εν λόγω Συνόδου. Κανών ΣΤ΄: Αποτελεί συμπλήρωση της δευτέρας κανονικής διατάξεως της Συνόδου, που ως σκοπό έχει να ορίσει ...

... ηλεκτρόνια των εσωτερικών στοιβάδων των ατόμων. Αποτέλεσμα αυτού είναι η συμπλήρωση των στοιβάδων αυτών από ηλεκτρόνια υψηλότερων ενεργειακά στοιβάδων και ...

... Νίκος Σφυρόερας (συμπλήρωση αρχαίου κειμένου και μετάφραση - "Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός" 1970) Ασπίς Νίκος Σφυρόερας (συμπλήρωση αρχαίου κειμένου ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

siblirosi, symplhrwsh


Deutsche Synonyme zu: συμπλήρωση

Ziel (von) Ergebnis (von) Abschluss Zweck Ende Finitum Schluss Ausgang Beendung Einstellung Terminierung Erledigung Beendigung Bewältigung Vollendung Vollbringung Erfüllung Lösung Komplettierung Vervollständigung Fertigstellung Abschlussprüfung (einer gewerblichen Berufsausbildung) Gesellenprüfung Ingrediens Ingredienz Zugabe Beigabe Zutat Ergänzung Komplement Addendum Zusatz Anhang Appendix Beilage Annex Nachtrag Anlage Paralipomenon Beiblatt Beiheft Einlage Supplement Hinzufügung Beifügung Hinzunahme Extra Füllung Ladung Bestückung

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15