{η}  στοά Subst.  [stoa]

{die}    Subst.
(24)
{die}    Subst.
(14)
{die}    Subst.
(4)
{der}    Subst.
(3)
(1)
{die}    Subst.
(1)

Buchtip

Etymologie zu στοά

στοά altgriechisch στοά


GriechischDeutsch
«Ανεξάρτητος» σημαίνει ότι είναι άμεσα προσπελάσιμος από δρόμο ή σκάλα, διάδρομο, στοά ή δημόσιο υπαίθριο χώρο.„Unabhängig“ bedeutet, dass ein direkter Zugang von der Straße oder über eine Treppe, einen Gang, eine Galerie oder ein Grundstück möglich ist.

Übersetzung bestätigt

Κτιριακό συγκρότημα του νέου Μεγάρου (παλαιό Μέγαρο κατόπιν ανακαινίσεως, «δακτύλιος», δύο πύργοι και στοά που συνδέει μεταξύ τους τα λοιπά κτίρια)Gebäudekomplex des neuen Justizpalastes (renovierter alter Justizpalast, 2 Türme und verbindende Galerie)

Übersetzung bestätigt

Οι τρέχουσες θέσεις στάθμευσης που προορίζονται για μηχανήματα επίγειας εξυπηρέτησης και αμαξίδια αποσκευών στους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών και κάτω από τη στοά του τερματικού σταθμού επιβατών χρησιμοποιούνται ήδη στον μέγιστο δυνατό βαθμό.Die derzeitigen Abstellplätze für Bodenabfertigungsgerät und Gepäckwagen an den Vorfeldabstellpositionen und unter der Galerie des Fluggastgebäudes werden bereits in vollem Umfang genutzt.

Übersetzung bestätigt

Δεύτερον, οι τρέχουσες θέσεις στάθμευσης που προορίζονται για μηχανήματα επίγειας εξυπηρέτησης και αμαξίδια αποσκευών στους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών και κάτω από τη στοά του τερματικού σταθμού επιβατών χρησιμοποιούνται ήδη στον μέγιστο δυνατό βαθμό.Zweitens werden die derzeitigen Abstellplätze für Bodenabfertigungsgerät und Gepäckwagen an den Vorfeldabstellpositionen und unter der Galerie des Fluggastgebäudes bereits in vollem Umfang genutzt.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu στοά

στοά η [stoá] : I1. στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, επίμηκες κτίσμα ανοιχτό από τη μία τουλάχιστον πλευρά, που διαμορφώνεται σε κιονοστοιχία ή σε τοξοστοιχία: Mονώροφη / διώροφη στοά. H Ποικίλη Στοά. H Στοά του Aττάλου. || (επέκτ.) προστώο ή πρόναος. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback