σειρά  (sira, seira)  


Beispielsätze σειρά

... Είναι σειρά μου τώρα. ...

... Τίνος σειρά είναι; ...

... Αυτή μου έδωσε μια σειρά από βιβλία. ...

Quelle: enteka, glavkos, glavkos


Beispielsätze Reihe

... Eine Reihe vor mir saß eine schöne Frau. ...

... Warte, bis du an der Reihe bist. ...

... Die Pioniere haben eine Reihe von Hindernissen überwunden. ...

Quelle: MUIRIEL, Wolf, xtofu80


Weiterführende Links

Griechische Definition von σειράσειράWas denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15