{το}  σάκχαρο Subst.  [sakcharo, sakxaro]

{der}    Subst.
(216)
{der}  
Zucker (ugs.)
  Subst.
(152)
{der}    Subst.
(48)

Etymologie zu σάκχαρο

σάκχαρο Koine-Griechisch σάκχαρον / σάκχαρις arabisch سكر (súkkar) persisch شکر (šakar) χίντι शर्करा (śarkarā) sanskritisch शर्करा (śarkarā) proto-indogermanisch *ḱorkeh-: άμμος, πέτρα[1]


GriechischDeutsch
Το Actraphane θα αρχίσει να μειώνει το σάκχαρο στο αίμα σας περίπου 30 λεπτά αφού το ενέσετε, και η δράση του θα διαρκέσει για περίπου 24 ώρες.Actraphane beginnt etwa 30 Minuten, nachdem Sie es injiziert haben, Ihren Blutzucker zu senken und die Wirkung wird etwa 24 Stunden anhalten.

Übersetzung bestätigt

Το Actraphane θα αρχίσει να μειώνει το σάκχαρο στο αίμα σας σε περίπου 30 λεπτά αφού το ενέσετε και η δράση του θα διαρκέσει για περίπου 24 ώρες.Actraphane beginnt etwa 30 Minuten, nachdem Sie es injiziert haben, Ihren Blutzucker zu senken und die Wirkung wird etwa 24 Stunden anhalten.

Übersetzung bestätigt

Το Actraphane θα αρχίσει να μειώνει το σάκχαρο στο αίμα σας σε περίπου 30 λεπτά αφού το ενέσετε, και η δράση του θα διαρκέσει για περίπου 24 ώρες.Actraphane beginnt etwa 30 Minuten, nachdem Sie es injiziert haben, Ihren Blutzucker zu senken und die Wirkung wird etwa 24 Stunden anhalten.

Übersetzung bestätigt

Το Actrapid θα αρχίσει να μειώνει το σάκχαρο στο αίμα σας περίπου μισή ώρα αφού το ενέσετε , και η δράση του θα διαρκέσει για περίπου 8 ώρες.Actrapid beginnt etwa eine halbe Stunde nachdem Sie es injiziert haben, Ihren Blutzucker zu senken und die Wirkung wird etwa 8 Stunden anhalten.

Übersetzung bestätigt

Το Actrapid θα αρχίσει να μειώνει το σάκχαρο στο αίμα σας περίπου μισή ώρα αφού το ενέσετε , και η επίδραση θα διαρκέσει για περίπου 8 ώρες.Actrapid beginnt etwa eine halbe Stunde nachdem Sie es injiziert haben, Ihren Blutzucker zu senken und die Wirkung wird etwa 8 Stunden anhalten.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
(1) υδατάνθρακας
(2) ζάχαρη
(3) διαβήτης, σακχαροδιαβήτης
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
σακχαρόζηGriechische Definition zu σάκχαρο

σάκχαρο το [sákxaro] : ΣYN ζάχαρο. 1. (χημ.) για οργανικές ενώσεις που περιέχουν άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο· υδατάνθρακες, γλυκίδια. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback