{ο}  πόντος Subst.  [pontos]

{der}    Subst.
(62)
{die}    Subst.
(10)
{das}    Subst.
(4)
{das}    Subst.
(1)

Etymologie zu πόντος

πόντος altgriechisch πόντος proto-indogermanisch *pónteh₁s (μονοπάτι, δρόμος) *pónth₁s *pent-


GriechischDeutsch
Οι δαπάνες για τα συνολικά μέτρα υπολογίζονται με χρήση ενός συστήματος βαθμολόγησης βάσει πόντων. Στο πλαίσιο αυτό κάθε πόντος αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη αξία σε ευρώ.Die Kosten für die Globalmaßnahmen werden auf der Grundlage eines Punktesystems ermittelt, wobei ein Punkt einem bestimmten Wert in Euro entspricht.

Übersetzung bestätigt

Η διαδικασία απαλλαγής δεν θα πρέπει να θεωρείται ευκαιρία για να σημειωθούν πολιτικοί πόντοι ή να καταδιωχθούν κάποια άτομα, αλλά είναι καθήκον του Κοινοβουλίου να διορθώσει τις ελλείψεις των συστημάτων που οδηγούν σε αναποτελεσματικότητα ή ακόμα χειρότερα σε απάτες.Das Entlastungsverfahren sollte weder dazu dienen, politische Punkte zu erzielen, noch sollte es zur Hexenjagd ausarten, doch in Fällen, in denen Systeme nicht funktionieren und zu Ineffizienz oder noch schlimmer zu Betrug führen, muß das Parlament korrigierend eingreifen.

Übersetzung bestätigt

Δεν ξέρω ποιος το βάζει -ίσως ο τερματοφύλακας της αντίπαλης ομάδας μπαίνει στο τέρμα κρατώντας την μπάλα τουαλλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχουμε ισοπαλία, εξασφαλίζεται ένας κρίσιμος πόντος και αποφεύγεται ο υποβιβασμός.Ich weiß nicht, wer es schießt vielleicht spaziert der Torwart auf der anderen Seite mit seinem eigenen Ball ins Netz aber auf jeden Fall steht es Gleichstand; ein entscheidender Punkt ist gerettet worden, und der Abstieg wird verhindert.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu πόντος

πόντος ο [póndos] : μεγάλη ανοιχτή θάλασσα, πέλαγος.

[λόγ. < αρχ. πόντος]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback