προφταίνω  Verb  [profteno, proftainw]

Ähnliche Bedeutung wie προφταίνω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze προφταίνω

... αναπόφευκτο ότι αργά ή γρήγορα κάποιος θα εισβάλει στον υπολογιστή σου.» «Η AMD προφταίνει την Intel τα τελευταία χρόνια. Σε μερικά χρόνια, σίγουρα θα πάρει την ...

... κατατροπώνει Τρώες εχθρούς οι οποίοι οπισθοχωρούν τρομαγμένοι αλλά εκείνος τους προφταίνει και τους σκοτώνει. Ο Αίας ξεχώρισε επίσης και στους επιτάφιους αγώνες ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze einholen

... Tom ist ein Traumtänzer, den die beinharte Wirklichkeit bald einholen wird. ...

... Er lief so schnell, dass wir ihn nicht einholen konnten. ...

... Tue nie etwas halb, sonst verlierst du mehr, als du je wieder einholen kannst. ...

Quelle: PeterR, moskbnea, Esperantostern

GrammatikΠΡΟΦΤΑΙΝΩ
I anticipate
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
προφταίνω →ftano">φτάνωπροφταίνουμε, προφταίνομε
προφταίνειςπροφταίνετε
προφταίνειπροφταίνουν(ε)
Imper
fekt
πρόφταιναπροφταίναμε
πρόφταινεςπροφταίνατε
πρόφταινεπρόφταιναν, προφταίναν(ε)
Aoristπρόφτασαπροφτάσαμε
πρόφτασεςπροφτάσατε
πρόφτασεπρόφτασαν, προφτάσαν(ε)
Per
fect
έχω προφτάσειέχουμε προφτάσει
έχεις προφτάσειέχετε προφτάσει
έχει προφτάσειέχουν προφτάσει
Plu
per
fect
είχα προφτάσειείχαμε προφτάσει
είχες προφτάσειείχατε προφτάσει
είχε προφτάσειείχαν προφτάσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα προφταίνωθα προφταίνουμε, θα προφταίνομε
θα προφταίνειςθα προφταίνετε
θα προφταίνειθα προφταίνουν(ε)
Fut
ur
θα προφτάσωθα προφτάσουμε, θα προφτάσομε
θα προφτάσειςθα προφτάσετε
θα προφτάσειθα προφτάσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω προφτάσειθα έχουμε προφτάσει
θα έχεις προφτάσειθα έχετε προφτάσει
θα έχει προφτάσειθα έχουν προφτάσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να προφταίνωνα προφταίνουμε, να προφταίνομε
να προφταίνειςνα προφταίνετε
να προφταίνεινα προφταίνουν(ε)
Aoristνα προφτάσωνα προφτάσουμε, να προφτάσομε
να προφτάσειςνα προφτάσετε
να προφτάσεινα προφτάσουν(ε)
Perfνα έχω προφτάσεινα έχουμε προφτάσει
να έχεις προφτάσεινα έχετε προφτάσει
να έχει προφτάσεινα έχουν προφτάσει
Imper
ativ
Presπρόφταινεπροφταίνετε
Aoristπρόφτασεπροφτάστε
Part
izip
Presπροφταίνοντας
Perfέχοντας προφτάσει
InfinAoristπροφτάσει


Griechische Definition zu προφταίνω

προφταίνω [profténo] & προφτάνω [proftáno] Ρ αόρ. πρόφτασα, απαρέμφ. προφτάσει & προφθάνω [profθáno] Ρ αόρ. πρόφθασα, απαρέμφ. προφθάσει : ΣYN προλαβαίνω. 1α. φτάνω κάπου εγκαίρως, πριν φύγει κάποιος ή κτ. ή πριν αρχίσει κτ.: Kαθυστερήσαμε και δεν προφτάσαμε το λεωφορείο / δεν τον προφτάσαμε το Γιώργο. Mη βιάζεσαι, προφταίνουμε. Άργησα και δεν πρόφτασα το πρώτο μέρος της συναυλίας. || Δεν τον προφτάσαμε, πέθανε πριν φτάσουμε. β. φτάνω, πλησιάζω κπ. ή κτ. που πηγαίνει μπροστά από εμένα: Aν και είχε προχωρήσει, τον προφτάσαμε. Πήρα ένα ταξί και το πρόφτασα το τρένο στον επόμενο σταθμό. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu προφταίνω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15