προφταίνω Verb  [profteno, proftainw]

  Verb
(1)
  Verb
(0)

Etymologie zu προφταίνω

προφταίνω Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Τρέχω πολύ γρήγορα, αλλά δεν τον προφταίνω... και ουρλιάζω, "Γύρνα πίσω!"Ich renne wie verrückt, aber ich kann ihn nicht einholen, und ich schreie: "Komm zurück!"

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu προφταίνω


Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
προφταίνω →ftano">φτάνωπροφταίνουμε, προφταίνομε
προφταίνειςπροφταίνετε
προφταίνειπροφταίνουν(ε)
Imper
fekt
πρόφταιναπροφταίναμε
πρόφταινεςπροφταίνατε
πρόφταινεπρόφταιναν, προφταίναν(ε)
Aoristπρόφτασαπροφτάσαμε
πρόφτασεςπροφτάσατε
πρόφτασεπρόφτασαν, προφτάσαν(ε)
Per
fekt
έχω προφτάσειέχουμε προφτάσει
έχεις προφτάσειέχετε προφτάσει
έχει προφτάσειέχουν προφτάσει
Plu
per
fekt
είχα προφτάσειείχαμε προφτάσει
είχες προφτάσειείχατε προφτάσει
είχε προφτάσειείχαν προφτάσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα προφταίνωθα προφταίνουμε, θα προφταίνομε
θα προφταίνειςθα προφταίνετε
θα προφταίνειθα προφταίνουν(ε)
Fut
ur
θα προφτάσωθα προφτάσουμε, θα προφτάσομε
θα προφτάσειςθα προφτάσετε
θα προφτάσειθα προφτάσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω προφτάσειθα έχουμε προφτάσει
θα έχεις προφτάσειθα έχετε προφτάσει
θα έχει προφτάσειθα έχουν προφτάσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να προφταίνωνα προφταίνουμε, να προφταίνομε
να προφταίνειςνα προφταίνετε
να προφταίνεινα προφταίνουν(ε)
Aoristνα προφτάσωνα προφτάσουμε, να προφτάσομε
να προφτάσειςνα προφτάσετε
να προφτάσεινα προφτάσουν(ε)
Perfνα έχω προφτάσεινα έχουμε προφτάσει
να έχεις προφτάσεινα έχετε προφτάσει
να έχει προφτάσεινα έχουν προφτάσει
Imper
ativ
Presπρόφταινεπροφταίνετε
Aoristπρόφτασεπροφτάστε
Part
izip
Presπροφταίνοντας
Perfέχοντας προφτάσει
InfinAoristπροφτάσειGriechische Definition zu προφταίνω

προφταίνω [profténo] & προφτάνω [proftáno] Ρ αόρ. πρόφτασα, απαρέμφ. προφτάσει & προφθάνω [profθáno] Ρ αόρ. πρόφθασα, απαρέμφ. προφθάσει : ΣYN προλαβαίνω. 1α. φτάνω κάπου εγκαίρως, πριν φύγει κάποιος ή κτ. ή πριν αρχίσει κτ.: Kαθυστερήσαμε και δεν προφτάσαμε το λεωφορείο / δεν τον προφτάσαμε το Γιώργο. Mη βιάζεσαι, προφταίνουμε. Άργησα και δεν πρόφτασα το πρώτο μέρος της συναυλίας. || Δεν τον προφτάσαμε, πέθανε πριν φτάσουμε. β. φτάνω, πλησιάζω κπ. ή κτ. που πηγαίνει μπροστά από εμένα: Aν και είχε προχωρήσει, τον προφτάσαμε. Πήρα ένα ταξί και το πρόφτασα το τρένο στον επόμενο σταθμό. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback