προσέχω  (prosecho, prosexw)  


Beispielsätze προσέχω

Quelle: Wikipedia

... Το Να με προσέχεις είναι κοινωνική τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε από το Mega, την τηλεοπτική σεζόν 2001-2002. Όταν τέσσερα αδέρφια, ο Αλέξανδρος, ο ...

... αφού άφησε τον Πάνταυχο, τον ικανότερο από τους στρατηγούς του, να τους προσέχει με μεγάλο τμήμα στρατού, εξεστράτευσε κατά του Πύρρου. Οι δύο άνδρες εξαιτίας ...

... τις γυναίκες σκλάβων (ευνούχος<εὐνή [κρεβάτι] και ὄχος [<ἔχω = προσέχω], αυτός που προσέχει το κρεβάτι) είτε στη δημιουργία αφοσιωμένων κρατικών υπαλλήλων ...


Beispielsätze aufpassen

Wir hätten besser aufpassen sollen.

Es wäre besser, wenn ihr besser aufpassen würdet.

Es wäre besser, wenn du besser aufpassen würdest.

Quelle: MUIRIEL, al_ex_an_der, al_ex_an_der


Anzeige

Grammatik

Ενεργητικός Ενεστώτας
προσωπικές
εγκλίσεις
οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική
ἐγώ
προσέχω
προσέχω
προσέχοιμι
-
σύ
προσέχεις
προσέχῃς
προσέχοις
πρόσεχε
οὖτος
προσέχει
προσέχ
προσέχοι
προσεχέτω
ἡμεῖς
προσέχομεν
προσέχωμεν
προσέχοιμεν
-
ὑμεῖς
προσέχετε
προσέχητε
προσέχοιτε
προσέχετε
οὗτοι
προσέχουσι(ν)
προσέχωσι(ν)
προσέχοιεν
προσεχόντων / προσεχέτωσαν
ονοματικοί
τύποι
απαρέμφατο μετοχή
προσέχειν
προσέχων
προσέχουσα
πρόσεχον

Weiterführende Links

Griechische Definition von προσέχωπροσέχω

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15