προσέχω Verb  [prosecho, prosexw]

aufpassen (ugs.)
  Verb
(330)
  Verb
(23)
  Verb
(11)
  Verb
(6)
  Verb
(1)
  Verb
(1)
  Verb
(1)

Etymologie zu προσέχω

προσέχω altgriechisch προσέχω πρός + ἔχω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Grammatik zu προσέχω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
προσέχωπροσέχουμε, προσέχομε
προσέχειςπροσέχετε
προσέχειπροσέχουν(ε)
Imper
fekt
πρόσεχαπροσέχαμε
πρόσεχεςπροσέχατε
πρόσεχεπρόσεχαν, προσέχαν(ε)
Aoristπρόσεξαπροσέξαμε
πρόσεξεςπροσέξατε
πρόσεξεπρόσεξαν, προσέξαν(ε)
Per
fekt
έχω προσέξειέχουμε προσέξει
έχεις προσέξειέχετε προσέξει
έχει προσέξειέχουν προσέξει
Plu
per
fekt
είχα προσέξειείχαμε προσέξει
είχες προσέξειείχατε προσέξει
είχε προσέξειείχαν προσέξει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα προσέχωθα προσέχουμε, θα προσέχομε
θα προσέχειςθα προσέχετε
θα προσέχειθα προσέχουν(ε)
Fut
ur
θα προσέξωθα προσέξουμε, θα προσέξομε
θα προσέξειςθα προσέξετε
θα προσέξειθα προσέξουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω προσέξειθα έχουμε προσέξει
θα έχεις προσέξειθα έχετε προσέξει
θα έχει προσέξειθα έχουν προσέξει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να προσέχωνα προσέχουμε, να προσέχομε
να προσέχειςνα προσέχετε
να προσέχεινα προσέχουν(ε)
Aoristνα προσέξωνα προσέξουμε, να προσέξομε
να προσέξειςνα προσέξετε
να προσέξεινα προσέξουν(ε)
Perfνα έχω προσέξεινα έχουμε προσέξει
να έχεις προσέξεινα έχετε προσέξει
να έχει προσέξεινα έχουν προσέξει
Imper
ativ
Presπρόσεχεπροσέχετε
Aoristπρόσεξεπροσέξτε, προσέξετε
Part
izip
Presπροσέχοντας
Perfέχοντας προσέξει
InfinAoristπροσέξει

Griechische Definition zu προσέχω

προσέχω [proséxo] -ομαι : 1α. συγκεντρώνω, διευθύνω τη σκέψη, την όραση, την ακοή μου σε κτ., σκέφτομαι, παρατηρώ, παρακολουθώ κτ. με ενδιαφέρον: Mιλούσε αλλά κανείς δεν (τον) πρόσεχε. Όταν το μάθημα είναι ενδιαφέρον, οι μαθητές προσέχουν και συμμετέχουν. β. ενεργώ με συγκεντρωμένο το μυαλό, τη σκέψη μου σε κτ., σ΄ αυτό που κάνω: Όταν οδηγείς, πρέπει να προσέχεις. Δεν προσέχει και κάνει ζημιές. Aν πρόσεχες, δε θα έκανες τόσα λάθη στην ορθογραφία. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback