προηγούμενος -η -ο Adj.  [proigumenos -i -o, proirumenos -i -o, prohgoymenos -h -o]

  Adj.
(48)
(24)
(1)

GriechischDeutsch
Ο προηγούμενος, ο τρέχων και ο επόμενος πρόεδρος απαρτίζουν την εκτελεστική επιτροπή η οποία υποστηρίζει τη γραμματεία σε θέματα στρατηγικής σημασίας.Der letzte, der aktuelle und der künftige Vorsitz bilden den Exekutivausschuss, der das Sekretariat in Fragen von strategischer Bedeutung unterstützt.

Übersetzung bestätigt

Ο προηγούμενος, ο τρέχων και ο επόμενος πρόεδρος απαρτίζουν την ειδική ομάδα στρατηγικής, η οποία υποστηρίζει τη γραμματεία σε θέματα στρατηγικής σημασίας.Der letzte, der aktuelle und der künftige Vorsitzende bilden die Strategie-Task Force, die das Sekretariat in strategischen Fragen unterstützt.

Übersetzung bestätigt

Δεύτερον, και χωρίς να αποσύρω ούτε στο ελάχιστο την υποστήριξή μου για την έκθεση και την οδηγία συνολικά, το Συμβούλιο θα πρέπει να επιλύσει έναν αριθμό εκκρεμών ζητημάτων σχετικά με τις αναλογικές δράσεις, τον ορισμό της έμμεσης διάκρισης και, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, το βάρος απόδειξης.Zweitens, und ohne ein Jota von meiner Unterstützung des Berichts und der Richtlinie als Ganzes abzugehen, wird der Rat eine Reihe offener Fragen klären müssen: Fragen zu repräsentativen Aktionen, zur Definition der indirekten Diskriminierung und, was der letzte Redner sagte, zur Beweislast.

Übersetzung bestätigt

Όπως είπε ο προηγούμενος ομιλητής, ο κ. Schmidt, δεν πληρούνται οι τρεις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της Βιρμανίας στη συνάντηση: η απελευθέρωση της Aung San Suu Kyi και άλλων ηγετών του NLD, η ελεύθερη συμμετοχή τους στην Εθνοσυνέλευση και η τροποποίηση της διαδικασίας που ακολουθείται στην Εθνοσυνέλευση.Wie bereits der letzte Redner, Herr Schmidt, erklärte, wurden die drei notwendigen Bedingungen für die Teilnahme Birmas an dem Gipfel nicht erfüllt: die Freilassung von Aung San Suu Kyi und anderen führenden Mitgliedern der Nationalen Liga für Demokratie, ihre freie Teilnahme an der Nationalversammlung und die Änderung der Geschäftsordnung der Nationalversammlung.

Übersetzung bestätigt

Ο προηγούμενος Επίτροπος, κ. Bolkestein, δεν συμμεριζόταν την ίδια άποψη, και, όπως αρκετά ΚΜ, είχε ενδοιασμούς.Der letzte Kommissar, Herr Bolkestein, war davon weniger überzeugt und, wie eine Reihe von Mitgliedstaaten, skeptisch.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • προηγούμενος (maskulin)
  • προηγούμενη (feminin)
  • προηγούμενο (neutrum)
Grammatik zu προηγούμενος -η -ο

FallSingular
Nominativπροηγούμενοςπροηγούμενηπροηγούμενο
Genitivπροηγούμενουπροηγούμενηςπροηγούμενου
Akkusativπροηγούμενοπροηγούμενηπροηγούμενο
Vokativπροηγούμενεπροηγούμενηπροηγούμενο
FallPlural
Nominativπροηγούμενοιπροηγούμενεςπροηγούμενα
Genitivπροηγούμενωνπροηγούμενωνπροηγούμενων
Akkusativπροηγούμενουςπροηγούμενεςπροηγούμενα
Vokativπροηγούμενοιπροηγούμενεςπροηγούμενα
Οι λόγιοι τύποι με αναβιβασμό τόνου, συνηθίζονται στις ουσιαστικοποιημένες μορφές:
του προηγουμένου, η προηγουμένη, της προηγούμένης,
των προηγουμένων, τους προηγουμένουςGriechische Definition zu προηγούμενος -η -ο

προηγούμενος -η -ο [proiγúmenos] λόγ. θηλ. και προηγουμένη : 1. που προηγήθηκε χρονικά, που έχει υπάρξει ή έχει συμβεί πριν από κπ. ή από κτ. άλλο. ANT επόμενος: Ο προηγούμενος -η -ο ομιλητής / ιδιοκτήτης / ενοικιαστής. H προηγούμενη περίοδος / κυβέρνηση. Ο προηγούμενος -η -ο κύριος ξέχασε το καπέλο του. || (ειδικότ.) για τις υποδιαιρέσεις του χρόνου: Tην προηγούμενη εβδομά δα / μέρα. Tο προηγούμενο Σάββατο / καλοκαίρι. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback