πλάκα  

  • Ich scherze nur.
    upvotedownvote
  • Platte
    upvotedownvote

Beispielsätze

Έχει πλάκα.

Κάνεις πλάκα βέβαια.

Quelle: enteka, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

plaka


Deutsche Synonyme zu: πλάκα

HDD Platter Platte Harddisk Magnetplatte Festplatte Plattenlaufwerk Kahlkopf Glatzkopf Glatze Kachel Fliese 33er Schellackplatte (die) LP Langspielplatte Schallplatte Vinyl Album Arbeiterschließfächer Plattenbau


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ πλάκα πλάκες
Genitiv πλάκας πλακών
Akkusativ πλάκα πλάκες
Vokativ πλάκα πλάκες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15