{η}  πλάκα Subst.  [plaka]

{der}    Subst.
(2366)
{die}  
Platte (ugs.)
  Subst.
(321)
{der}    Subst.
(12)
{der}    Subst.
(5)
{die}    Subst.
(3)
{die}  
Gaudi (ugs.)
  Subst.
(1)

GriechischDeutsch
Θα είχε πλάκα να περπατούν γύρω στην πόλη, που βρίσκεται στην παραλία και βόλτα τα τουριστικά λεωφορεία.Wir hatten Spaß in der Stadt herumlaufen, am Strand liegen und die Touristenbusse fahren.

Übersetzung nicht bestätigt

Αν κάποιος είπε ποτέ ότι ήταν πλάκα, ήταν είτε παραληρητικές ή ψέματα.Wenn jemals jemand gesagt, es hat Spaß gemacht, sie waren entweder wahnhafte oder Liegen.

Übersetzung nicht bestätigt

Πέρα από την πλάκα που δίνει σκληρή αρχή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν είναι κλειστό, το όχημα είναι πλήρως προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες και τα περισσότερα οδικά θόρυβο. Καθιστά επίσης το πιο ασφαλές όχημα.Neben dem Spaß, Hard Top gibt im Sommer, wenn es geschlossen ist, das Fahrzeug ist vollständig geschützt vor dem Wetter und Fahrgeräusche. Es macht auch das Fahrzeug sicherer zu machen.

Übersetzung nicht bestätigt

Φυσικά σας αντιληφθούν δεν υπάρχει κανένας πραγματικός λόγος για αυτό το είδος της ταχύτητας σε ένα SUV, αλλά έχει πλάκα έχοντας σίγουρη ότι ούτως ή άλλως!Natürlich können Sie erkennen, gibt es keinen wirklichen Grund für diese Art von Geschwindigkeit in ein SUV, aber es ist sicher Spaß haben es trotzdem!

Übersetzung nicht bestätigt

Έτσι μπορούσες να κάνεις πολλή πλάκα με τα αναδρομικά ακρωνύμια.Man konnte also eine Menge Spaß mit rekursiven Abkürzungen haben.

Übersetzung nicht bestätigt

Griechische Definition zu πλάκα

πλάκα η [pláka] : I1. στερεό, επίπεδο (συχνά λείο) σώμα από πέτρα, μέταλλο ή άλλο υλικό, μικρού πάχους (σε σχέση με το μήκος και το πλάτος του) και ποικίλων σχημάτων: Σιδερένια / χαλύβδινη / μαρμάρινη / πέτρινη πλάκα. Aναμνηστική / εντοιχισμένη πλάκα. Θωράκιση με χαλύβδινες πλάκες. Mια πλάκα από μολύβι προστατεύει από τις επικίνδυνες ακτινοβολίες. Οι δέκα εντολές ήταν γραμμένες πάνω σε δυο λίθινες πλάκες. || (έκφρ.) (έχω) πλάκα τα γαλόνια*. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback