πια  

  • mehr
    upvotedownvote
  • nicht mehr
    upvotedownvote

Beispielsätze

Αυτός δε μένει εδώ πια.

Δε μου αρέσεις πια.

Δεν ήπια ούτε σταγόνα σήμερα.

Quelle: ellasevia, ellasevia, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pia


Deutsche Synonyme zu: πια

vielmehr eher lieber mehr mit höherer Wahrscheinlichkeit weitere zusätzliche nicht mehr nicht länger nimmer

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15