πηγάζω Verb  [pigazo, pirazo, phgazw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu πηγάζω

πηγάζω altgriechisch πηγάζω πηγή


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu πηγάζω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
πηγάζωπηγάζουμε, πηγάζομε
πηγάζειςπηγάζετε
πηγάζειπηγάζουν(ε)
Imper
fekt
πήγαζαπηγάζαμε
πήγαζεςπηγάζατε
πήγαζεπήγαζαν, πηγάζαν(ε)
Aoristπήγασαπηγάσαμε
πήγασεςπηγάσατε
πήγασεπήγασαν, πηγάσαν(ε)
Per
fekt
έχω πηγάσειέχουμε πηγάσει
έχεις πηγάσειέχετε πηγάσει
έχει πηγάσειέχουν πηγάσει
Plu
per
fekt
είχα πηγάσειείχαμε πηγάσει
είχες πηγάσειείχατε πηγάσει
είχε πηγάσειείχαν πηγάσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα πηγάζωθα πηγάζουμε, θα πηγάζομε
θα πηγάζειςθα πηγάζετε
θα πηγάζειθα πηγάζουν(ε)
Fut
ur
θα πηγάσωθα πηγάσουμε, θα πηγάζομε
θα πηγάσειςθα πηγάσετε
θα πηγάσειθα πηγάσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω πηγάσειθα έχουμε πηγάσει
θα έχεις πηγάσειθα έχετε πηγάσει
θα έχει πηγάσειθα έχουν πηγάσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να πηγάζωνα πηγάζουμε, να πηγάζομε
να πηγάζειςνα πηγάζετε
να πηγάζεινα πηγάζουν(ε)
Aoristνα πηγάσωνα πηγάσουμε, να πηγάσομε
να πηγάσειςνα πηγάσετε
να πηγάσεινα πηγάσουν(ε)
Perfνα έχω πηγάσεινα έχουμε πηγάσει
να έχεις πηγάσεινα έχετε πηγάσει
να έχει πηγάσεινα έχουν πηγάσει
Imper
ativ
Presπήγαζεπηγάζετε
Aoristπήγασεπηγάστε
Part
izip
Presπηγάζοντας
Perfέχοντας πηγάσει
InfinAoristπηγάσειGriechische Definition zu πηγάζω

πηγάζω [piγázo] .1α : 1. (για νερά) έχω την πηγή μου, αναβλύζω: Tο ποτάμι πηγάζει από το βουνό και χύνεται στη θάλασσα. Tο νερό πηγάζει μέσα από ένα βράχο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback