παρατηρώ  

  • bekanntmachen
    upvotedownvote
  • beobachten
    upvotedownvote
  • merken
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... από στοιχεία όπως As, Se, Pb, Bi, Sb. Σε αλκαλικές συνθήκες μπορεί να παρατηρηθεί καταβύθιση όξινων και βασικών αλάτων καθώς και οξειδίων ή ένυδρων οξειδίων ...

... διάστημα ασχολήθηκε με το ίδιο γενικό πρόβλημα και υπήρξε ο πρώτος που παρατήρησε το θεμελιώδες χαρακτηριστικό των νευρικών ινών, πως οι κυλινδράξονές τους ...

... μικρότερες υποδιαιρέσεις. Φαινόμενα που προοιωνίζονται την εμφάνισή του παρατηρούνται ήδη κατά τη Μεσοελλαδική (ΜΕ) ΙΙΙ και παλιότερα. Η απόλυτη χρονολόγηση ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

paratiro, parathrw


Deutsche Synonyme zu: παρατηρώ

(jemanden) vorstellen bekanntmachen einführen (in bestimmte Kreise) in Kontakt bringen (mit) zusammenbringen (mit) (einen/den) Kontakt herstellen verlautbaren lassen (öffentlich) bekannt geben vermelden proklamieren kundgeben bekannt machen ausrufen kundtun verkünden bekanntgeben mitteilen (lassen) öffentlich machen publik machen verlauten lassen öffentlich bekannt machen veröffentlichen publikmachen zu Kund und Wissen tun wissen lassen notifizieren mitteilen (etwas) kommunizieren unters Volk bringen beaufsichtigen beobachten überwachen aufpassen kontrollieren checken im Visier haben im Visier behalten im Blick haben im Sichtfeld haben nachhalten beäugen untersuchen ansehen mustern schauen anschauen lugen angucken zugucken besehen glotzen betrachten beaugapfeln gucken blicken (sich etwas) reinziehen spannern kieken ein Auge auf etwas werfen zusehen bewachen hüten (etwas) im Auge behalten zuschauen beachten (etwas) in Evidenz halten (etwas) im Blick haben (jemandem/etwas) Beachtung schenken (sein) Augenmerk richten (auf) (ein) waches Auge haben (auf) skizzieren verzeichnen aufzeichnen aufnehmen erfassen (jemanden) belauern observieren im Auge behalten nicht aus den Augen lassen ständig im Blick haben merken anmerken (gegenüber) bemerken speichern (Daten/Gedanken) fassen einprägen memorieren zur Kenntnis nehmen registrieren realisieren wahrnehmen mitbekommen perzipieren erkennen ankommen (bei) mitkriegen wittern gewahr werden Notiz nehmen von

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15