παρατηρώ Verb  [paratiro, parathrw]

  Verb
(32)
  Verb
(7)
  Verb
(1)
  Verb
(1)
  Verb
(1)

Etymologie zu παρατηρώ

παρατηρώ altgriechisch παρατηρέω / παρατηρῶ ((Lehnbedeutung) französisch observer)


GriechischDeutsch
Επί επτά χρόνια, είχα την ευκαιρία να παρατηρώ την απέχθεια του Charlie για τη διασπάθιση των χρημάτων των φορολογουμένων σε κοινωνικές υπηρεσίες.Ich konnte sieben Jahre lang beobachten, dass es Charlie zuwider ist, das Geld der Steuerzahler für soziale Dienstleistungen zu verschwenden.

Übersetzung bestätigt

Κατοικώ σε μια περιοχή κοντά στα πολωνοσλοβακικά σύνορα, και μπορώ να παρατηρώ ότι οι κλιματικές καταστροφές σε απομακρυσμένες περιοχές μπορούν να έχουν επιπτώσεις όχι μόνο στους αγρότες αλλά, έμμεσα, να αυξήσουν την ανεργία και να οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερες περιφερειακές ανισότητες.Ich lebe in einer Region nahe der slowakisch-polnischen Grenze und kann beobachten, dass Klimakatastrophen in ländlichen Gebieten nicht nur Landwirte treffen, sondern indirekt auch zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit und noch größeren regionalen Disparitäten führen.

Übersetzung bestätigt

Δυστυχώς, δεν παρατηρώ την ίδια πρόοδο και σε αυτούς τους τομείς όπως στον τομέα των πετρελαιοειδών, ωστόσο πάντα μπορεί κανείς να ελπίζει.Leider konnte ich auf diesen Gebieten nicht die gleichen Fortschritte wie bei Mineralöl beobachten, aber es besteht immer noch Hoffnung. Wenn man sich umsieht, so ist es das Jahr des Wandels.

Übersetzung bestätigt

Ως νεαρός αστυφύλακας, άρχισα να παρατηρώ την τεχνολογία και πώς τη χρησιμοποιούσαν οι εγκληματίες,Ich begann zu beobachten, wie Kriminelle Technologie einsetzten, als ich ein junger Streifenpolizist war.

Übersetzung nicht bestätigt

Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι, όταν μπεί, χρησιμοποιόντας μια κβαντική ερμηνεία, να πείτε, "Λυπάμαι πολύ. Σταμάτησα να παρατηρώ το σπίτι για μια στιγμή, και μόλις άρχισα να το παρατηρώ ξανά, όλα αυτά είχαν συμβεί."Sie müssen wenn sie hereinkommt nur die Interpretation der Quantenmechanik nutzen, und sagen, "Es tut mir leid, ich habe für einen Moment das Haus nicht beobachtet und als ich wieder anfing es zu beobachten war alles schon passiert."

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Grammatik zu παρατηρώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
παρατηρώπαρατηρούμεπαρατηρούμαιπαρατηρούμαστε
παρατηρείςπαρατηρείτεπαρατηρείσαιπαρατηρείστε
παρατηρείπαρατηρούν(ε)παρατηρείταιπαρατηρούνται
Imper
fekt
παρατηρούσαπαρατηρούσαμεπαρατηρούμουνπαρατηρούμαστε
παρατηρούσεςπαρατηρούσατε
παρατηρούσεπαρατηρούσαν(ε)παρατηρούνταν, παρατηρείτοπαρατηρούνταν, παρατηρούντο
Aoristπαρατήρησαπαρατηρήσαμεπαρατηρήθηκαπαρατηρηθήκαμε
παρατήρησεςπαρατηρήσατεπαρατηρήθηκεςπαρατηρηθήκατε
παρατήρησεπαρατήρησαν, παρατηρήσαν(ε)παρατηρήθηκεπαρατηρήθηκαν, παρατηρηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω παρατηρήσει
έχω παρατηρημένο
έχουμε παρατηρήσει
έχουμε παρατηρημένο
έχω παρατηρηθεί
είμαι παρατηρημένος, -η
έχουμε παρατηρηθεί
είμαστε παρατηρημένοι, -ες
έχεις παρατηρήσει
έχεις παρατηρημένο
έχετε παρατηρήσει
έχετε παρατηρημένο
έχεις παρατηρηθεί
είσαι παρατηρημένος, -η
έχετε παρατηρηθεί
είστε παρατηρημένοι, -ες
έχει παρατηρήσει
έχει παρατηρημένο
έχουν παρατηρήσει
έχουν παρατηρημένο
έχει παρατηρηθεί
είναι παρατηρημένος, -η, -ο
έχουν παρατηρηθεί
είναι παρατηρημένοι, -ές, -α
Plu
perf
ekt
είχα παρατηρήσει
είχα παρατηρημένο
είχαμε παρατηρήσει
είχαμε παρατηρημένο
είχα παρατηρηθεί
ήμουν παρατηρημένος, -η
είχαμε παρατηρηθεί
ήμαστε παρατηρημένοι, -ες
είχες παρατηρήσει
είχες παρατηρημένο
είχατε παρατηρήσει
είχατε παρατηρημένο
είχες παρατηρηθεί
ήσουν παρατηρημένος, -η
είχατε παρατηρηθεί
ήσαστε παρατηρημένοι, -ες
είχε παρατηρήσει
είχε παρατηρημένο
είχαν παρατηρήσει
είχαν παρατηρημένο
είχε παρατηρηθεί
ήταν παρατηρημένος, -η, -ο
είχαν παρατηρηθεί
ήταν παρατηρημένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα παρατηρώθα παρατηρούμεθα παρατηρούμαιθα παρατηρούμαστε
θα παρατηρείςθα παρατηρείτεθα παρατηρείσαιθα παρατηρείστε
θα παρατηρείθα παρατηρούν(ε)θα παρατηρείταιθα παρατηρούνται
Fut
ur
θα παρατηρήσωθα παρατηρήσουμεθα παρατηρηθώθα παρατηρηθούμε
θα παρατηρήσειςθα παρατηρήσετεθα παρατηρηθείςθα παρατηρηθείτε
θα παρατηρήσειθα παρατηρήσουν(ε)θα παρατηρηθείθα παρατηρηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω παρατηρήσει
θα έχω παρατηρημένο
θα έχουμε παρατηρήσει
θα έχουμε παρατηρημένο
θα έχω παρατηρηθεί
θα είμαι παρατηρημένος, -η
θα έχουμε παρατηρηθεί
θα είμαστε παρατηρημένοι, -ες
θα έχεις παρατηρήσει
θα έχεις παρατηρημένο
θα έχετε παρατηρήσει
θα έχετε παρατηρημένο
θα έχεις παρατηρηθεί
θα είσαι παρατηρημένος, -η
θα έχετε παρατηρηθεί
θα είστε παρατηρημένοι, -η
θα έχει παρατηρήσει
θα έχει παρατηρημένο
θα έχουν παρατηρήσει
θα έχουν παρατηρημένο
θα έχει παρατηρηθεί
θα είναι παρατηρημένος, -η, -ο
θα έχουν παρατηρηθεί
θα είναι παρατηρημένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να παρατηρώνα παρατηρούμενα παρατηρούμαινα παρατηρούμαστε
να παρατηρείςνα παρατηρείτενα παρατηρείσαινα παρατηρείστε
να παρατηρείνα παρατηρούν(ε)να παρατηρείταινα παρατηρούνται
Aoristνα παρατηρήσωνα παρατηρήσουμε, να παρατηρήσομενα παρατηρηθώνα παρατηρηθούμε
να παρατηρήσειςνα παρατηρήσετενα παρατηρηθείςνα παρατηρηθείτε
να παρατηρήσεινα παρατηρήσουν(ε)να παρατηρηθείνα παρατηρηθούν(ε)
Perfνα έχω παρατηρήσει
να έχω παρατηρημένο
να έχουμε παρατηρήσει
να έχουμε παρατηρημένο
να έχω παρατηρηθεί
να είμαι παρατηρημένος, -η
να έχουμε παρατηρηθεί
να είμαστε παρατηρημένοι, -ες
να έχεις παρατηρήσει
να έχεις παρατηρημένο
να έχετε παρατηρήσει
να έχετε παρατηρημένο
να έχεις παρατηρηθεί
να είσαι παρατηρημένος, -η
να έχετε παρατηρηθεί
να είστε παρατηρημένοι, -ες
να έχει παρατηρήσει
να έχει παρατηρημένο
να έχουν παρατηρήσει
να έχουν παρατηρημένο
να έχει παρατηρηθεί
να είναι παρατηρημένος, -η, -ο
να έχουν παρατηρηθεί
να είναι παρατηρημένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presπαρατηρείτεπαρατηρείστε
Aoristπαρατήρησεπαρατηρήστε, παρατηρήσετεπαρατηρήσουπαρατηρηθείτε
Part
izip
Presπαρατηρώντας
Perfέχοντας παρατηρήσει, έχοντας παρατηρημένοπαρατηρημένος, -η, -οπαρατηρημένοι, -ες, -α
InfinAoristπαρατηρήσειπαρατηρηθεί

Griechische Definition zu παρατηρώ

παρατηρώ [paratiró] -ούμαι : 1. παρακολουθώ, εξετάζω κτ. ή κπ. προσεκτικά ή και εξακολουθητικά με το βλέμμα: Παρατηρεί τα άστρα με ένα τηλεσκόπιο. Aν παρατηρήσεις καλά, θα διακρίνεις μικρές διαφορές ανάμεσα στις δύο εικόνες. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback