παραμυθία  

  • Märchen
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

paramithia, paramythia


Deutsche Synonyme zu: παραμυθία

Geschichte Märchen Saga Sage Fabel Mär Überlieferung Legende Mythos Mythus Fantasy-Story (nur eine) schöne Geschichte Erdichtung Seemannsgarn Geflunker Flunkerei Schwindel Schwindelei Bluff Ammenmärchen Jägerlatein Anglerlatein Erfindung Lügengeschichte Aufschneiderei Münchhausiade Münchhauseniade Räuberpistole Windei

Ähnliche Worte

παραμυθιάζω


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ παραμυθία παραμυθίες
Genitiv παραμυθίας παραμυθιών
Akkusativ παραμυθία παραμυθίες
Vokativ παραμυθία παραμυθίες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15