παντελής -ής -ές Adj.  [pantelis -is -es, pantelhs -hs -es]

  Adj.
(1)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Η παντελής απουσία νερού (που μετατρέπεται πολύ γρήγορα και πλήρως σε πάγο) αποτελεί επίσης εμπόδιο στον πολλαπλασιασμό τους.»Das Fehlen des Wassers (das in kürzester Zeit vollständig zu Eis wird) verhindert ebenfalls ihre weitere Vermehrung.“

Übersetzung bestätigtGrammatik

  • παντελής (maskulin)
  • παντελής (feminin)
  • παντελές (neutrum)


Griechische Definition zu παντελής -ής -ές

παντελής, επίθ.

Ολοσχερής, ολοκληρωτικός:
(Δούκ. 419), (Διγ. Gr. 644
έκφρ. εις το παντελές =
(α) οπωσδήποτε, με κάθε τρόπο:
(Διήγ. Βελ. N2 72
(β) για πάντα:
(Ιερακοσ. 38620).
[αρχ. επίθ. παντελής. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback