παντέλειος  

  • perfekt
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Όνεστος ο Βυζάντιος Όνεστος ο Κορίνθιος Παγκράτης Παλλαδάς Πάμφιλος Παντέλειος Παρμενίων (επιγραμματοποιός) Παρμένων Παύλος ο Σιλεντιάριος Πείσανδρος ...

... μὲν τριακόσια ἀριθμὸς τριάς ἐστιν ἐν ἑκατοντάδι, ἡ δεκὰς δὲ ὁμολογεῖται παντέλειος εἶναι. Ὁ δὲ ὀκτώ, κύβος ὁ πρῶτος, ἡ ἰσότης ἐν ἁπάσαις ταῖς διαστάσεσι ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pantelios, panteleios


Synonyme zu: παντέλειος

εντελώς τέλειος

άριστος

άψογος


Deutsche Synonyme zu: παντέλειος

meisterhaft vollkommen perfekt klaglos tadellos fehlerfrei vollendet vorbildlich fehlerlos untadelig einwandfrei vortrefflich in bestem Zustand einwandlos ideal mustergültig makellos vorzüglich bravourös vorbildhaft meisterlich tipptopp mit Bravour (erledigen) in optima forma ohne den kleinsten Fehler optimal das Gelbe vom Ei (absolut) spitze bestmöglich der Weisheit letzter Schluss (das) Beste vom Besten Spitzen... wie gemalt bestens wie kein zweiter keine Wünsche offenlassend gültig rechtskräftig valide komplett Vorgegenwart vollendete Gegenwart Präsensperfekt nicht (mehr) aufzuhalten nicht (mehr) zu ändern vergeben und vergessen vorüber erledigt geklärt vom Tisch (sein) abgeschlossen unter Dach und Fach (sein) getan abgehakt vollbracht gegessen in trockenen Tüchern abgetan durch fertig fertig geworden vollzogen zu Ende gebracht geschafft haben stehen weg (die) Kuh ist vom Eis fertiggestellt abgefrühstückt erklärt festgelegt abgesprochen abgemacht vereinbart ausgemacht beschlossene Sache verabredet nichts auszusetzen tadellos (Zustand)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15