πέραν  

  • darüber hinaus
    upvotedownvote
  • hinausreichen
    upvotedownvote
  • über etwas hinausgehen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Αυτό εξέρχεται πέραν της δικαιοδοσίας μου.

Το τελευταίο πρόσωπο στο οποίο είπα την ιδέα μου, συμπέρανε ότι είμαι τρελός.

Quelle: glavkos, giannis4


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

peran


Deutsche Synonyme zu: πέραν

extra jenseits über zusätzlich weiterführend darüber hinaus auch u. a. und weiterhin des Weiteren ferner ebenso weiters außerdem im Übrigen zumal ansonsten zudem obendrein unter anderem nicht zuletzt auch weil zugleich überdies i. a. inter alia über (...) hinaus daneben dazu weiter hierneben zu allem Überfluss noch dazu mehr noch ein Übriges tun zum Überfluss (und) auch und dazu neben zusätzlich zu nebendem nebst abgesehen von

Ähnliche Worte

περαντζάδα

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15