{το}  πάτωμα Subst.  [patoma, patwma]

{der}    Subst.
(2474)
{der}    Subst.
(78)
{die}    Subst.
(41)
{das}    Subst.
(0)

Etymologie zu πάτωμα

πάτωμα mittelgriechisch πάτωμα mittelgriechisch πατώνω (βάζω πάτο) ή von ρήμα της ίδια εποχής πατάω-πατῶ altgriechisch πάτος


GriechischDeutsch
Οι τοίχοι και το πάτωμα πρέπει να καλύπτονται με κατάλληλη ανθεκτική επένδυση και το σύστημα αερισμού επιβάλλεται να είναι αρκούντως ισχυρό για να απομακρύνει την πλεονάζουσα θερμότητα και υγρασία.Wände und Böden sollten mit einem geeigneten widerstandsfähigen Belag versehen und das Belüftungssystem so ausgelegt sein, dass überschüssige Wärme und Feuchtigkeit abgeführt werden.

Übersetzung bestätigt

Το πάτωμα πρέπει να είναι λείο, αδιάβροχο με επιφάνεια αντιολισθητική που να είναι εύκολο να πλυθεί, και η οποία να αντέχει το βάρος των διαχωριστικών και του υπόλοιπου βαρέος εξοπλισμού χωρίς να υφίσταται ζημιές.Die Böden sollten glatt und undurchlässig sein und eine rutschfeste, leicht abwaschbare Oberfläche haben, die das Gewicht eines Gestells oder anderer schwerer Ausrüstungen aushält, ohne beschädigt zu werden.

Übersetzung bestätigt

Όσον αφορά τα καρπούζια που αποστέλλονται χύμα πρέπει να υπάρχει μόνωση ανάμεσα σε αυτά και το πάτωμα ή τις πλευρές των μεταφορικών μέσων, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα προστασίας τα οποία πρέπει να είναι καινούργια, καθαρά και τέτοιας ποιότητας ώστε να μη μπορούν να προσδώσουν στους καρπούς αφύσικη μυρωδιά ή γεύση.Wassermelonen, die in loser Schüttung transportiert werden, müssen vom Boden und den Wänden des Transportmittels durch geeignetes Schutzmaterial getrennt sein, das neu und sauber sein muss und keinen anomalen Geschmack oder Geruch der Früchte verursachen darf.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων [8], τα πατώματα και το επεξεργασμένο ξύλο αποτελούν την πιο σημαντική συμβολή, μετά τα τρόφιμα, στη συνολική έκθεση των παιδιών στο αρσενικό.Die Kommission stellt fest, dass auf der Grundlage der verfügbaren wissenschaftlichen Daten [8] neben Lebensmitteln Böden und behandeltes Holz die wichtigste Quelle für die Gesamtexposition von Kindern gegenüber Arsen darstellen.

Übersetzung bestätigt

Οι τοίχοι, τα πατώματα, οι οροφές, τα παράθυρα και οι θύρες που κλειδώνουν εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή ασφαλείας και παρέχουν προστασία ισοδύναμη με φωριαμό ασφαλείας που έχει εγκριθεί για την αποθήκευση ΔΠΕΕ του ίδιου επιπέδου διαβάθμισης.Wände, Böden, Decken, Fenster und verschließbare Türen müssen von der zuständigen Sicherheitsbehörde zugelassen werden und einen Schutz bieten, der dem eines Sicherheitsbehältnisses entspricht, das für die Aufbewahrung von EU-VS desselben Geheimhaltungsgrads zugelassen ist.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu πάτωμα

πάτωμα το [pátoma] : 1. δάπεδο κλειστού χώρου (σπιτιού, δωματίου κτλ.) επενδυμένο συνήθ. με ξύλο: Σκουπίζω / σφουγγαρίζω / γυαλίζω το πάτωμα. Ξύλινα / μαρμάρινα πατώματα. Kοιμήθηκε / σωριάστηκε / έπεσε στο πάτωμα. Mην κυλιέσαι στο πάτωμα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback