ολοσχερώς Adv.  [oloscheros, olosxerws]

  Adj.
(43)
  Adj.
(16)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Το Sparkasse έχει ήδη μειώσει τις συναλλαγές διαπραγμάτευσης για ίδιο όφελος αρχικού ύψους 550 εκατ. ευρώ σε [20-23] εκατ. ευρώ και πρόκειται να τις καταργήσει ολοσχερώς.Die Sparkasse hat ihr Eigenhandelsgeschäft bereits von ursprünglich 550 Mio. EUR auf derzeit [20-23] Mio. EUR abgebaut und wird es völlig beenden.

Übersetzung bestätigt

Οι πλημμύρες κατέστρεψαν ολοσχερώς τη γεωργική παραγωγή, ενώ η αργή αποστράγγιση των πλημμυρισμένων περιοχών απομάκρυνε κάθε πιθανότητα φύτευσης νέων καλλιεργειών.Die Überschwemmungen haben die landwirtschaftlichen Erträge völlig vernichtet, und das nur langsam von den überfluteten Flächen ablaufende Wasser vereitelte jeglichen Anbau neuer Nutzpflanzen.

Übersetzung bestätigt

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά τον περιορισμό αυτό, δεν αποκλείεται ολοσχερώς το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ από άλλα κράτη μέλη να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές.Trotz dieser Beschränkung sind EU-Bürger aus anderen Mitgliedstaaten nicht völlig von einer Kandidatur ausgeschlossen.

Übersetzung bestätigt

Όπως αναμενόταν από την ετερόλογη πρωτεϊνική φύση της ορμόνης, η lutropin alfa προκάλεσε απάντηση με αντισώματα σε πειραματόζωα ύστερα από μια χρονική περίοδο όπου μειώθηκαν τα μετρήσιμα επίπεδα LH του ορού αλλά δεν εμποδίστηκε ολοσχερώς η βιολογική της δράση.Wie von der heterologen Proteinnatur des Hormons zu erwarten, löste Lutropin alfa nach einer Weile eine Antikörperreaktion bei den Versuchstieren aus, was die messbaren LH-Serumwerte verringerte, aber seine biologische Aktivität nicht völlig unterband.

Übersetzung bestätigt

Ο λιμενικός τομέας έχει εξεταστεί, η ευρωπαϊκή νομοθεσία άλλαξε ολοσχερώς την ασφάλεια στα αεροδρόμια και χαίρομαι που βλέπω ότι ακολουθούν και άλλα μέτρα.Der Hafensektor wurde unter die Lupe genommen, die Sicherheit an Flughäfen wurde durch die EU-Rechtsvorschriften völlig neu gestaltet, und an weiteren Maßnahmen wird erfreulicherweise bereits gearbeitet.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu ολοσχερώς.Griechische Definition zu ολοσχερώς

ολοσχερώς, επίρρ.

α) Ολότελα, εντελώς, τελείως:
απήλθον … εις τας βίγλας τους ατάκτους ολοσχερώς σπεύδοντες αφανίσαι (Διγ. Gr. 2731
β) σε υπερβολικό βαθμό:
πυρ όλος εγενόμην του έρωτος ολοσχερώς εν εμοί αυξηθέντος (Διγ. Gr. 2285· 2787).
[αρχ. επίρρ. ολοσχερώς (TLG). Η λ. και σήμ. λόγ. (ΛΚΝ)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback