{το}  νόημα Subst.  [noima, nohma]

{der}    Subst.
(4339)
{die}    Subst.
(877)
{das}    Subst.
(46)
{der}    Subst.
(5)

Etymologie zu νόημα

νόημα altgriechisch νόημα


GriechischDeutsch
Αυτή η μέθοδος υπολογισμού μπορεί ασφαλώς να έχει νόημα για το συγκεκριμένο κλάδο, αλλά δυσχεραίνει τη σύγκριση των στοιχείων για τη χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας με τα διαθέσιμα δεδομένα για τους άλλους βιομηχανικούς κλάδους.Diese Berechnungsweise mag sicherlich im Hinblick auf den Tätigkeitsbereich einen gewissen Sinn haben, aber die so gewonnenen Daten über die Kapazitätsauslastung sind nur schwer mit den verfügbaren Daten anderer Industriesektoren vergleichbar.

Übersetzung bestätigt

Δεν θα είχε κανένα νόημα να τεθεί σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία του κέντρου διαχείρισης εναέριας διακίνησης εμπορευμάτων λόγω αδυναμίας πρόσβασης ενός μέλους του προσωπικού ασφαλείας στην περιοχή κίνησης των αεροσκαφών (όπως αναφέρεται παρακάτω στην αιτιολογική σκέψη 90, σε αυτήν την περίπτωση είναι γενικά δυνατόν να περιοριστεί ο αριθμός των καταρτιζόμενων ατόμων).Es hätte keinen Sinn, den reibungslosen Betrieb des Logistikzentrums zu gefährden, weil eine Sicherheitskraft keinen Zugang zum Vorfeld hätte (wie unter Randnummer 90 ff. dargelegt, ist in diesem Fall allerdings eine Beschränkung der Ausbildung auf eine bestimmte Anzahl von Personen möglich).

Übersetzung bestätigt

Άλλωστε η DHL είχε ήδη προσλάβει εσκεμμένα το σύνολο του προσωπικού προσβλέποντας στην εκπαίδευση και ως εκ τούτου σχεδόν δεν θα είχε νόημα να παραλείψει την προγραμματισμένη κατάρτιση και να πληρώνει προσωπικό που δεν εργάζεται.Zudem hatte DHL das gesamte Personal mit Blick auf die Ausbildung bewusst bereits eingestellt, so dass es wenig Sinn hätte, die geplante Ausbildung wegfallen zu lassen und Mitarbeiter zu bezahlen, die keiner Tätigkeit nachgehen.

Übersetzung bestätigt

Τα λάθη συχνά παρεμβάλλονται στο νόημα.Fehler beeinträchtigen häufig den Sinn.

Übersetzung bestätigt

Ενδέχεται να υπάρξουν λάθη, ιδίως σε ασυνήθεις ή απρόσμενες περιστάσεις, αλλά σπανίως παρεμβάλλονται στο νόημα.Fehler können auftreten, insbesondere unter ungewöhnlichen oder unerwarteten Umständen, beeinträchtigen den Sinn jedoch selten.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu νόημα

νόημα το [nóima] : I1.ό,τι εκφράζει μία λέξη ή ένα σύνολο λέξεων, προτάσεων κτλ.· έννοια12: Tο νόημα μιας λέξης, σημασία. Tο νόημα των λόγων του είναι διφορούμενο. Φράσεις χωρίς νόημα. Tο νόημα ενός διηγήματος / ενός ποιήματος, η γενική ιδέα που εκφράζεται σ΄ αυτό. Οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους, για λόγια επιπόλαια, χωρίς βαθύτερο περιεχόμενο ή ψεύτικα και παραπλανητικά. ΦΡ (δε) βγάζω νόημα, (δεν) το καταλαβαίνω: Δε βγάζω νόημα από αυτό το ποίημα. Tι νόημα έβγαλες από τα λόγια του / από τη στάση του; μπαίνω στο νόημα, καταλαβαίνω κτ. σε βάθος: Aκόμη δεν μπήκε στο νόημα των μαθηματικών / της δουλειάς. || (φιλοσ.): Tα υψηλά νοήματα της αρχαίας τραγωδίας, ιδέες. || ό,τι εκφράζει ο άνθρωπος με οποιοδήποτε άλλο μέσο: Tο νόημα ενός έργου τέχνης. (έκφρ.) με νόημα, εκφράζοντας κτ.: Mε κοίταξε / κούνησε το κεφάλι με νόημα. ΣYN έκφρ. με σημασία. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback