νυν  

  • auf immer und ewig
    upvotedownvote
  • jetzt
    upvotedownvote
  • nun
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Το «Νυν απολύεις» είναι μια χριστιανική προσευχή η οποία καταγράφεται στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον (β΄ 25-35). Αποδίδεται στον Συμεών, ο οποίος κατοικούσε ...

... 105.6 Δίαυλος 513 νυν Ντέρτι 105.7, αργότερα την περίοδο 2005-2010 με τον Life Radio νυν YES! 91.2, και από το 2010 με τον M-FM νυν Lux Radio 102.7. Ο ...

... Στην ομώνυμη κοινότητα (νυν τοπική κοινότητα) ανήκουν, πέρα από τον οικισμό του Αράξου, οι οικισμοί Καλόγρια και Παραλίμνη (νυν Ακρωτήριο Αράξου) καθώς ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

nin, nyn


Deutsche Synonyme zu: νυν

jetzt aktuell zurzeit derzeit augenblicklich nun gerade gegenwärtig momentan grade heutzutage in der Gegenwart jetzt gerade jetzt grade zur Stunde im Augenblick dieser Tage nunmehro in diesen Tagen in diesen Minuten in diesem Augenblick im Moment jetzo heute zum gegenwärtigen Zeitpunkt Stand jetzt just in diesem Moment Gegenwart dabei in diesem Fall dieserfalls hier hierbei unterdies derbei in diesem Zusammenhang dazu na ja je nun nun gut na schön nun ja also gut sei es wie es sei wie auch immer wie dem auch sei aber na ja sei's drum jedenfalls (resümierend) nun denn wie es auch sei

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15