νομίζω  Verb  [nomizo, nomizw]

Ähnliche Bedeutung wie νομίζω


Beispielsätze νομίζω

... Είναι πράγματι μιά ωραία θεωρία. Το μόνο μειονέκτημα που νομίζω πως έχει είναι πιθανώς κοινό σε όλες τις φιλοσοφικές θεωρίες. Είναι λάθος. ...

... Δε νομίζω ότι έχεις πολλές επιλογές. ...

... Δε νομίζω ότι αυτό είναι αστείο. ...

Quelle: mululatv, musiclover, glavkos


Beispielsätze glauben

... Was glauben Sie ist wahr, obwohl Sie es nicht beweisen können? ...

... Die Christen glauben an Jesus Christus. ...

... Wir glauben an Gott. ...

Quelle: MUIRIEL, MUIRIEL, Kerstin

Grammatik


ΝΟΜΙΖΩ
I think
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
νομίζωνομίζουμε, νομίζομε
νομίζειςνομίζετε
νομίζεινομίζουν(ε)
Imper
fekt
νόμιζανομίζαμε
νόμιζεςνομίζατε
νόμιζενόμιζαν, νομίζαν(ε)
Aoristνόμισανομίσαμε
νόμισεςνομίσατε
νόμισενόμισαν, νομίσαν(ε)
Per
fect
έχω νομίσειέχουμε νομίσει
έχεις νομίσειέχετε νομίσει
έχει νομίσειέχουν νομίσει
Plu
per
fect
είχα νομίσειείχαμε νομίσει
είχες νομίσειείχατε νομίσει
είχε νομίσειείχαν νομίσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα νομίζωθα νομίζουμε, θα νομίζομε
θα νομίζειςθα νομίζετε
θα νομίζειθα νομίζουν(ε)
Fut
ur
θα νομίσωθα νομίσουμε, θα νομίζομε
θα νομίσειςθα νομίσετε
θα νομίσειθα νομίσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω νομίσειθα έχουμε νομίσει
θα έχεις νομίσειθα έχετε νομίσει
θα έχει νομίσειθα έχουν νομίσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να νομίζωνα νομίζουμε, να νομίζομε
να νομίζειςνα νομίζετε
να νομίζεινα νομίζουν(ε)
Aoristνα νομίσωνα νομίσουμε, να νομίσομε
να νομίσειςνα νομίσετε
να νομίσεινα νομίσουν(ε)
Perfνα έχω νομίσεινα έχουμε νομίσει
να έχεις νομίσεινα έχετε νομίσει
να έχει νομίσεινα έχουν νομίσει
Imper
ativ
Presνόμιζενομίζετε
Aoristνόμισενομίσετε
Part
izip
Presνομίζοντας
Perfέχοντας νομίσει
InfinAoristνομίσειPerson Wortform
Präsens ich meine
du meinst
er, sie, es meint
Präteritum ich meinte
Konjunktiv II ich meinte
Imperativ Singular meine!
Plural meint!
Perfekt Partizip II Hilfsverb
gemeint haben
Alle weiteren Formen: Flexion:meinen


Griechische Definition zu νομίζω

νομίζω [nomízo] -ομαι παθ. στη σημ. 2 : 1α.έχω τη γνώμη, πιστεύω: νομίζω ότι έκανα το καθήκον μου / ότι έχει δίκιο. Tι νομίζεις ότι πρέπει να κάνω; Kάνε όπως νομίζεις (καλύτερα). β. έχω την εντύπωση, υποθέτω: Εδώ είσαι ακόμη; Nόμιζα πως είχες φύγει. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu νομίζω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15