μόνιμος  

  • dauerhaft
    upvotedownvote
  • permanent
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Μόνιμη καλλιέργεια (ταυτόχρονα σημαίνει και μόνιμος πολιτισμός, αγγλ: Permaculture) είναι ένα σχεδιαστικό σύστημα που στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμων ...

... πληθυσμό Λάρισας (αφού μόνιμα διαμένει στη Λάρισα). Ως μόνιμος πληθυσμός ορίζεται ο συνολικός πληθυσμός που δήλωσε ως μόνιμη κατοικία του κατά την απογραφή ...

... ενδοχώρα. Η θερμοκρασία στην Ανταρκτική έχει φτάσει και -93 °C. Δεν υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, κατοικούν όμως από 1.000 έως 5.000 άνθρωποι σε όλη τη διάρκεια ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

monimos


Deutsche Synonyme zu: μόνιμος

ausdauernd permanent dauerhaft ständig langanhaltend hartnäckig persistent beständig nachhaltig durabel von Bestand sein auf Dauer angelegt Bestand haben perpetuierlich ewiglich immer während unendlich unaufhörlich ewig perpetuell für immer auf ewig in Ewigkeit in alle Ewigkeit chronisch andauernd anhaltend langwierig bleibend Dauer... wertbeständig reell stabil langlebig solide Da weiß man, was man hat. währschaft dauernd pausenlos immerfort durchgehend rund um die Uhr Tag und Nacht 24/24 unterbrechungsfrei fortgesetzt fortlaufend die ganze Zeit die ganze Zeit hindurch die ganze Zeit über ohne Unterbrechung ununterbrochen in einem fort immerzu unablässig durchgängig in einem durch unverwandt

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15