{η}  μοιρασιά Subst.  [mirasia, moirasia]

{die}    Subst.
(16)

Etymologie zu μοιρασιά

μοιρασιά Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Εκεί δεν είναι αμέτοχα και κάποια διεθνή οικονομικά συμφέροντα, που περιμένουν σαν τα κοράκια να πάρουν μέρος στη μοιρασιά του αμύθητου φυσικού πλούτου εκείνης της περιοχής της Αφρικής.Dort geht es nicht um harmlose internationale Wirtschaftsinteressen; wie die Geier wird auf die Aufteilung der unermeßlichen Naturreichtümer in diesem Gebiet Afrikas gelauert.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Aufteilung
PortionierungGriechische Definition zu μοιρασιά

μοιρασιά η [mirasxá] : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του μοιράζω1: Mάλωσαν στη μοιρασιά.

[μσν. μοιρασία με συνίζ. για αποφυγή της χασμ. < μοιρασ- (μοιράζω) -ία]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback