μιλώ  Verb  [milo, milw]

Ähnliche Bedeutung wie μιλώ

Noch keine Synonyme


Beispielsätze μιλώ

... Δεν μιλώ ούτε Γαλλικά ούτε Γερμανικά. ...

... Εγώ μιλώ Σουηδικά. ...

... Δεν μιλώ ισπανικά. ...

Quelle: ellasevia, ellasevia, enteka


Beispielsätze ich spreche

... Ich mag Englisch, aber ich spreche es nicht gut. ...

... Ja, ich spreche Spanisch. ...

... Ich bin Finne, aber ich spreche auch Schwedisch. ...

Quelle: cumori, Esperantostern, Vortarulo

GrammatikΜΙΛΩ
I speak
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
μιλάω, μιλώμιλάμε, μιλούμεμιλιέμαιμιλιόμαστε
μιλάςμιλάτεμιλιέσαιμιλιέστε, μιλιόσαστε
μιλάει, μιλάμιλάν(ε), μιλούν(ε)μιλιέταιμιλιούνται, μιλιόνται
Imper
fekt
μιλούσα, μίλαγαμιλούσαμε, μιλάγαμεμιλιόμουν(α)μιλιόμαστε, μιλιόμασταν
μιλούσες, μίλαγεςμιλούσατε, μιλάγατεμιλιόσουν(α)μιλιόσαστε, μιλιόσασταν
μιλούσε, μίλαγεμιλούσαν(ε), μίλαγαν, μιλάγανεμιλιόταν(ε)μιλιόνταν(ε), μιλιούνταν, μιλιόντουσαν
Aoristμίλησαμιλήσαμεμιλήθηκαμιληθήκαμε
μίλησεςμιλήσατεμιλήθηκεςμιληθήκατε
μίλησεμίλησαν, μιλήσαν(ε)μιλήθηκεμιλήθηκαν, μιληθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω μιλήσει
έχω μιλημένο
έχουμε μιλήσει
έχουμε μιλημένο
έχω μιληθεί
είμαι μιλημένος, -η
έχουμε μιληθεί
είμαστε μιλημένοι, -ες
έχεις μιλήσει
έχεις μιλημένο
έχετε μιλήσει
έχετε μιλημένο
έχεις μιληθεί
είσαι μιλημένος, -η
έχετε μιληθεί
είστε μιλημένοι, -ες
έχει μιλήσει
έχει μιλημένο
έχουν μιλήσει
έχουν μιλημένο
έχει μιληθεί
είναι μιλημένος, -η, -ο
έχουν μιληθεί
είναι μιλημένοι, -ες, -α
Plu
perf
ekt
είχα μιλήσει
είχα μιλημένο
είχαμε μιλήσει
είχαμε μιλημένο
είχα μιληθεί
ήμουν μιλημένος, -η
είχαμε μιληθεί
ήμαστε μιλημένοι, -ες
είχες μιλήσει
είχες μιλημένο
είχατε μιλήσει
είχατε μιλημένο
είχες μιληθεί
ήσουν μιλημένος, -η
είχατε μιληθεί
ήσαστε μιλημένοι, -ες
είχε μιλήσει
είχε μιλημένο
είχαν μιλήσει
είχαν μιλημένο
είχε μιληθεί
ήταν μιλημένος, -η, -ο
είχαν μιληθεί
ήταν μιλημένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα μιλάω
θα μιλώ
θα μιλάμε
θα μιλούμε
θα μιλιέμαιθα μιλιόμαστε
θα μιλάςθα μιλάτεθα μιλιέσαιθα μιλιέστε
θα μιλιόσαστε
θα μιλάει
θα μιλά
θα μιλάν(ε)
θα μιλούν(ε)
θα μιλιέταιθα μιλιούνται
θα μιλιόνται
Fut
ur
θα μιλήσωθα μιλήσουμε
θα μιλήσομε (rare)
θα μιληθώθα μιληθούμε
θα μιλήσειςθα μιλήσετεθα μιληθείςθα μιληθείτε
θα μιλήσειθα μιλήσουν(ε)θα μιληθείθα μιληθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω μιλήσει
θα έχω μιλημένο
θα έχουμε μιλήσει
θα έχουμε μιλημένο
θα έχω μιληθεί
θα είμαι μιλημένος, -η
θα έχουμε μιληθεί
θα είμαστε μιλημένοι, -ες
θα έχεις μιλήσει
θα έχεις μιλημένο
θα έχετε μιλήσει
θα έχετε μιλημένο
θα έχεις μιληθεί
θα είσαι μιλημένος, -η
θα έχετε μιληθεί
θα είστε μιλημένοι, -ες
θα έχει μιλήσει
θα έχει μιλημένο
θα έχουν μιλήσει
θα έχουν μιλημένο
θα έχει μιληθεί
θα είναι μιλημένος, -η, -ο
θα έχουν μιληθεί
θα είναι μιλημένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να μιλάω
να μιλώ
να μιλάμε
να μιλούμε
να μιλιέμαινα μιλιόμαστε
να μιλάςνα μιλάτενα μιλιέσαινα μιλιέστε
να μιλάει
να μιλά
να μιλάν(ε)
να μιλούν(ε)
να μιλιέταινα μιλιούνται
να μιλιόνται
Aoristνα μιλήσωνα μιλήσουμε
να μιλήσομε (rare)
να μιληθώνα μιληθούμε
να μιλήσειςνα μιλήσετενα μιληθείςνα μιληθείτε
να μιλήσεινα μιλήσουν(ε)να μιληθείνα μιληθούν(ε)
Perfνα έχω μιλήσει
να έχω μιλημένο
να έχουμε μιλήσει
να έχουμε μιλημένο
να έχω μιληθεί
να είμαι μιλημένος, -η
να έχουμε μιληθεί
να είμαστε μιλημένοι, -ες
να έχεις μιλήσει
να έχεις μιλημένο
να έχετε μιλήσει
να έχετε μιλημένο
να έχεις μιληθεί
να είσαι μιλημένος, -η
να έχετε μιληθεί
να είστε μιλημένοι, -η
να έχει μιλήσει
να έχει μιλημένο
να έχουν μιλήσει
να έχουν μιλημένο
να έχει μιληθεί
να είναι μιλημένος, -η, -ο
να έχουν μιληθεί
να είναι μιλημένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presμίλα, μίλαγεμιλάτεμιλιέστε
Aoristμίλησε, μίλαμιλήστεμιλήσουμιληθείτε
Part
izip
Presμιλώντας
Perfέχοντας μιλήσει
έχοντας μιλημένο
μιλημένος, -η, -ομιλημένοι, -ες, -α
InfinAoristμιλήσειμιληθεί
Griechische Definition zu μιλώ

μιλώ [miló] & -άω, -ιέμαι : 1. αρθρώνω λέξεις με κανονική φωνή: Tο μωρό μίλησε νωρίς. Mιλάει γρήγορα / δυνατά / ασταμάτητα. Mιλάει με τη μύτη, ένρινα. Mιλάει μέσα από τα δόντια του. Mιλάει στον ύπνο του, παραμιλάει. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu μιλώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15