μιλώ  

  • ich spreche
    upvotedownvote

Beispielsätze

Δεν μιλώ ούτε Γαλλικά ούτε Γερμανικά.

Εγώ μιλώ Σουηδικά.

Δεν μιλώ ισπανικά.

Quelle: ellasevia, ellasevia, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

milo, milw

Ähnliche Worte

μιλωτή

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15