μετατοπίζω  (metatopizo, metatopizw)  


Beispielsätze μετατοπίζω

Quelle: Wikipedia

... είτε με το άτομο Χ είτε με το άτομο Ζ, ενώ ταυτόχρονα ο διπλός δεσμός μετατοπίζεται από μεταξύ των Υ και Ζ, στα Χ και Υ. Κύριο χαρακτηριστικό της ταυτομέρειας ...

... ύφαλοι αρχίζουν να σχηματίζονται στους ωκεανούς, ενώ οι νότιες ήπειροι μετατοπίζονται προς τους πόλους. Παγετώδης περίοδος εξελίσσεται στη Σαχάρα.Τα κυριότερα ...

... σε εκβολές ποταμών. Εμφανίζονται τα πρώτα οδοντοφόρα ψάρια, τα οποία μετατοπίζονται από το θαλάσσιο περιβάλλον σε λίμνες και ποτάμια. Οι ήπειροι αρχίζουν ...


Beispielsätze verrücken

Quelle: Wikipedia

... auszudrücken. Etymologisch kommt der Ausdruck von rucken im Sinne von etwas verrücken und zucken im Sinne von heftig ziehen (Quelle: Duden 7, 1963). "Zuck" ...

... Laminat- oder andere empfindliche Böden vor Gebrauchsspuren durch das Verrücken von Möbeln wie Stühlen, Tischen oder Schränken. Ein weiterer Einsatzzweck ...

... O’Donnell und Daran Norris bekannt. Des Weiteren synchronisierte er auch den verrücken Hausmeister Gordy aus der Serie Neds ultimativer Schulwahnsinn und Buddha ...


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von μετατοπίζωμετατοπίζω

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15