μερικός  

  • Teil-
    upvotedownvote
  • teilweise
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... μαθηματικά μία μερική διαφορική εξίσωση (ΜΔΕ) είναι μια διαφορική εξίσωση η οποία περιέχει άγνωστες συνάρτησεις πολλαπλών μεταβλητών και τις μερικές παραγώγους ...

... αποτελούν την πλειονότητα (αλλά όχι το σύνολο) των ρόλων της Νεκράς Θαλάσσης. Μερικές φορές αποκαλείται Εβραϊκή του Κουμράν. Η αυτοκρατορική αραμαϊκή γραφή των ...

... σχέση του εκάστοτε οργανισμού με το άμεσο εξωτερικό περιβάλλον. Ωστόσο, μερικές φορές, αυτές οι σχέσεις δεν είναι τόσο σαφείς, όπως και η διάκριση μεταξύ ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

merikos


Deutsche Synonyme zu: μερικός

bruchstückhaft oberflächlich skizzenhaft teilweise inkomplett unvollendet lückenhaft verkürzt fragmentarisch unvollkommen unvollständig holzschnittartig z. T. teils stellenweise zum Teil partiell selektiv in einem bestimmten Ausmaß mitunter hie und da hier und da im Einzelfall in einzelnen Fällen von Fall zu Fall ein Stück weit bis zu einem gewissen Grad(e) in gewissem Maß(e) in gewissem Umfang in gewisser Hinsicht in gewissem Rahmen

Ähnliche Worte

μερικός -ή -ό

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15