μαζί  

  • gemeinsam
    upvotedownvote
  • zusammen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Ο Θεός νά'ναι μαζί μας.

Να είσαι καλός μαζί της, Μπίλ.

Είμαι ερωτευμένος μαζί σου και θέλω να σε παντρευτώ.

Quelle: promemoria, anmaretto, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

mazi


Deutsche Synonyme zu: μαζί

en bloc gemeinsam Gemein... zusammen verbunden gemeinschaftlich vereint beisammen miteinander beieinander mit vereinten Kräften in einer gemeinsamen Anstrengung alle zusammen alle machen mit kollektiv alles zusammen in einer Summe in einem Betrag summa summarum insgesamt alles zusammengerechnet unterm Strich total in Summe zugleich gruppenweise auf einen Rutsch auf einmal auf einen Schlag in einem Durchgang in einem Aufwasch (etwas ist) ein Aufwasch in einem Arbeitsgang in einem Durchlauf in einem Zug in einem Gang an einem Stück ohne abzusetzen wo wir schon mal dabei sind (...) ohne Unterbrechung in einem durch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen (sieben) auf einen Streich auf einen Hieb in einem Rutsch

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15