μέτα  

  • Haufen
    upvotedownvote
  • Masse
    upvotedownvote

Beispielsätze

Αυτό το μέταλλο λέγεται ψευδάργυρος.

Ο σίδηρος είναι ένα χρήσιμο μέταλλο.

Αυτό είναι φτιαγμένο από ξύλο ή από μέταλλο;

Quelle: ellasevia, glavkos, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

meta


Synonyme zu: μέτα

μεδέ


Deutsche Synonyme zu: μέτα

Wurst Scheiße Ausscheidung Kacke Haufen Exkrement Stuhl Fäkalien Kot Losung Fäzes Klumpatsch Portion Brocken Batzen Stück Klumpen Menge Stapel Stoß Satz Halde Schüttung Aufschüttung Hochkippe Haufwerk Masse Unmaß Schwung Unmenge Wust Anzahl Flut Vielheit Unzahl Fülle Schwarm Vielzahl Serie Übermaß Unmasse Anhäufung Reihe Armee Heer Ballung Legion Schar Schwall Latte Pulk Menschenmenge Auflauf Menschenmasse Menschenauflauf Menschenansammlung Ansammlung (von Menschen) Menge (von Menschen / Personen) Menschenschar Menschentraube Menschengewühl Neutralleiter Inertia Gewicht Ruhemasse

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15