λύνω Verb  [lino, lynw]

  Verb
(30)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
(0)
(0)
(0)

Etymologie zu λύνω

λύνω mittelgriechisch λύνω altgriechisch λύω


GriechischDeutsch
Δεν υπάρχω για να λύνω προβλήματα εξωτερικής πολιτικής.Ich bin nicht dazu da, außenpolitische Probleme zu lösen.

Übersetzung bestätigt

Στο μυαλό μου... θα μάθετε κι εσείς να το κάνετε αυτό... αυτά τα προβλήματα συνήθως τα λύνω... με τον πρώτο τρόπο.Generell löse ich diese Aufgaben im Kopf und ihr werdet lernen diese Probleme ebenfalls im Kopf zu lösen. Ich tendiere dazu die Aufgaben mit der ersten Methode zu lösen.

Übersetzung nicht bestätigt

Εφόσον πάντοτε μου αρέσει να λύνω προβλήματα, μου έδωσα το πρόβλημα του να γυρίσω μια μανιβέλα προς μια κατεύθυνση, και να λύσω όλα τα μηχανικά προβλήματα ώστε να κάνω αυτόν τον ανθρωπάκο να περπατά πάνω κάτω.Da ich immer gerne Probleme löse, stellte ich mir die Aufgabe, eine Kurbel in eine Richtung zu drehen, und dann all die mechanischen Probleme zu lösen, damit der kleine Mann hinund hergehen kann.

Übersetzung nicht bestätigt

Μπορείς να πείς ότι νιώθω πως λύνω ένα πρόβλημα που δεν έχει απάντηση.Man könnte sagen, ich würde ein Problem lösen, ohne eine Antwort zu haben.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu λύνω

λύνω [líno] -ομαι Ρ αόρ. έλυσα, απαρέμφ. λύσει, παθ. αόρ. λύθηκα, απαρέμφ. λυθεί, μππ. λυμένος : I1α. ξεσφίγγω, χαλαρώνω κτ. που είναι δεμένο: λύνω τον κόμπο / τα κορδόνια των παπουτσιών / τη γραβάτα. Είχε λυμένα τα μαύρα, μακριά μαλλιά της. || (ναυτ.): λύνω κάβο / πρυμάτσα. || (αθλ.): Ο παλαιστής έλυσε τη λαβή του, τη χαλάρωσε, την ξέσφιξε. ΦΡ λύνω το ζωνάρι* μου (για καβγά). β. (μτφ., συνήθ. παθ., για το σώμα και τα μέλη του) χαλαρώνω, ατονώ, παραλύω (κυρ. από φόβο, τρόμο, συγκίνη ση): Mου λύθηκαν τα γόνατα / τα μέλη / οι αρμοί / οι κλειδώσεις. || Λύθηκα στα γέλια*. ΦΡ μου λύθηκε ο αφαλός* (από τα ζόρια / από το φό βο). || (παθ., προφ.) κάτω από ορισμένες συνθήκες, χαλαρώνω, αισθάνομαι άνετα: Ύστερα από τις πρώτες παραστάσεις ο πρωταγωνιστής λύθηκε και απέδωσε καλύτερα το ρόλο του. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback