κύριος -α -ο Adj.  [kirios -a -o, kyrios -a -o]

  Adj.
(96)
  Adj.
(73)
  Adj.
(10)
(1)

GriechischDeutsch
Η ΕΚΤ παρατηρεί ότι ο κύριος σκοπός της πρότασης συνίσταται στην παράταση της διάρκειας του προγράµµατος « Pericles » ( η προγραµµατισµένη ηµεροµηνία λήξης του οποίου είναι , προς το παρόν , η 31η ∆εκεµßρίου 2005 ) έως την 31η ∆εκεµßρίου 2011 , µε τον ίδιο ετήσιο προϋπολογισµό του ενός εκατοµµυρίου ευρώ .Die EZB nimmt zur Kenntnis , dass der Vorschlag hauptsächlich darauf abzielt , das Pericles-Programm ( das nach gegenwärtiger Sachlage am 31 . Dezember 2005 auslaufen soll ) mit der gleichen jährlichen Mittelausstattung in Höhe von 1 Mio .

Übersetzung bestätigt

Ο κύριος λόγος ύπαρξης της ρεζέρβας είναι να συμπληρώνει τις στήλες του ταμπλό που έχουν αδειάσει. Ωστόσο, αν έχει μείνει μόνο ένα φύλλο στη ρεζέρβα, τότε το φύλλο αυτό ανοίγει και μπορείτε να το τοποθετήσετε όπου θέλετε.Die Reserve ist hauptsächlich dafür da, um Karten in die leeren Ablagen zu legen. Wenn nur noch eine Karte in der Reserve übrig ist, wird diese sichtbar und ist regulär spielbar.

Übersetzung bestätigt

Το sunitinib και ο κύριος µεταβολίτης του µεταβολίζονται κυρίως από το ήπαρ.Sunitinib und sein primärer Metabolit werden hauptsächlich in der Leber metabolisiert.

Übersetzung bestätigt

Μεταβολισµός Ο κύριος κυκλοφορών µεταβολίτης στον άνθρωπο είναι το παράγωγο Νδιµεθυλιωµένη πιπεραζίνη, το οποίο δείχνει την ίδια αποτελεσµατικότητα µε το γονικό φάρµακο.Metabolismus Der beim Menschen hauptsächlich zirkulierende Metabolit ist das N-demethylierte Piperazinderivat, welches in vitro eine ähnliche Wirkung wie der unveränderte Wirkstoff aufweist.

Übersetzung bestätigt

Η κλοπιδογρέλη και ο κύριος κυκλοφορών μεταβολίτης της, δεσμεύονται αναστρέψιμα με πρωτεΐνες του ανθρώπινου πλάσματος (98% και 94% αντίστοιχα) in vitro.24 Clopidogrel und der hauptsächlich zirkulierende Metabolit sind in vitro reversibel an menschliche Plasmaproteine gebunden (jeweils zu 98% und 94%).

Übersetzung bestätigtGrammatik

  • κύριος (maskulin)
  • κύρια (feminin)
  • κύριο (neutrum)
Grammatik zu κύριος -α -ο

FallSingular
Nominativκύριοςκύριακύριο
Genitivκύριουκύριαςκύριου
Akkusativκύριοκύριακύριο
Vokativκύριεκύριακύριο
FallPlural
Nominativκύριοικύριεςκύρια
Genitivκύριωνκύριωνκύριων
Akkusativκύριουςκύριεςκύρια
VokativκύριοικύριεςκύριαGriechische Definition zu κύριος -α -ο

κύριος ο [írios] : 1α. (λόγ.) αυτός που εξουσιάζει, που ελέγχει, ο κυρίαρχος: Tου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι μπορούσε να γίνει κύριος -α -ο του κόσμου. (έκφρ.) κάποιος είναι κύριος -α -ο της καταστάσεως*. Εγώ είμαι κυρία του εαυτού μου, ανεξάρτητη. β. (νομ.) ο ιδιοκτήτης: Πρέπει να παρουσιαστεί ο κύριος -α -ο του ακινήτου. || ο αφέντης: Ποιος είναι ο κύριος -α -ο του σκύλου; [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback