{η}  κούρσα Subst.  [kursa, koyrsa]

{das}    Subst.
(444)
{der}    Subst.
(4)

Etymologie zu κούρσα

κούρσα Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Αφού επιλέξετε τον ιδιοκτήτη σας και ξεκινήσετε την κούρσα, θα δείτε όλους τους ιδιοκτήτες να παρακολουθούν την κούρσα από μία οθόνη.Nach der Auswahl Ihres Besitzers und dem Beginn des Rennens sehen Sie, wie die Besitzer einen Bildschirm beobachten, auf dem das Rennen gezeigt wird.

Übersetzung nicht bestätigt

Οι δύο πιο γρήγοροι οδηγοί προχωράνε στον επόμενο γύρο ενώ οι πιο αργοί αποκλείονται από την κούρσα.Die zwei schnellsten Fahrer treten in die nächste Runde, während die beiden langsameren Fahrer aus dem Rennen ausscheiden.

Übersetzung nicht bestätigt

Επιλέξτε με ποιον τρόπο μπορείτε παίξετε αλλά το πιο σημαντικό είναι να τερματίσεις την κούρσα για το χρόνο και πόσα χρήματα μπορείτε να κερδίσετε περισσότερα.Wählen Sie, wie Sie spielen, aber das wichtigste ist das Rennen termingerecht und wie viel Geld Sie mehr verdienen.

Übersetzung nicht bestätigt

Η πίστα σε ιπποδρομίες είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς μια μικρή αλλαγή στην σταθερότητα μπορεί να αλλάξει σημαντικά την κούρσα.Die Rennstrecke in Pferderennen ist enorm wichtig als eine geringfügige Änderung an Festigkeit deutlich ein Rennen ändern kann.

Übersetzung nicht bestätigt

Αν η κούρσα δεν πραγματοποιηθεί εντός 80 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.Wenn das Rennen nicht innerhalb von 80 Stunden nach dem ursprünglichen Starttermin stattfindet, sind alle Wetten ungültig.

Übersetzung nicht bestätigt

Griechische Definition zu κούρσα

κούρσα η [kúrsa] Ο25α : I1α. (αθλ.) αγώνας δρόμου: Άρχισε η κούρσα των 1500 μέτρων. || Ο τάδε οδηγεί την κούρσα, προηγείται στην ομάδα των αθλητών που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο αγώνισμα. β. το τρέξιμο, ως διαδικασία κάλυψης μιας συγκεκριμένης απόστασης: Tερμάτισε πρώτος ύστερα από μια ξέφρενη κούρσα. (έκφρ.) κούρσα θανάτου, υπερβολικά γρήγορη και επικίνδυνη πορεία. γ. ιπποδρομία: Άλογο κούρσας. Ποιο άλογο κέρδισε την πρώτη κούρσα; || (προφ.): Πηγαίνει στις κούρσες. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback