κοντεύω Verb  [kontevo, konteyw]

  Adj.
(16)
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu κοντεύω

κοντεύω Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Εξάλλου, κοντεύω να πιστέψω ότι για όλους αυτούς τους ανθρώπους, η έρευνα δεν είναι παρά ένα πρόσχημα για να πειραματίζονται με την απειρία μαθητευόμενων μάγων.Zudem bin ich fast geneigt anzunehmen, dass die Forschung all diesen Leuten nur als Vorwand dient, um Zauberlehrling zu spielen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu κοντεύω.

Griechische Definition zu κοντεύω

κοντεύω [kondévo] .2α : 1. πλησιάζω, έρχομαι πιο κοντά σε ένα δεδομένο σημείο, τοπικό ή χρονικό: Kοντεύουμε στο χωριό; Kοντεύει Πάσχα. H ώρα κοντεύει δώδεκα. Kοντεύουν μεσάνυχτα. Θα κοντεύει τα ογδόντα, είναι περίπου ογδόντα ετών. || Kοντεύουν κιόλας πέντε χρόνια από τότε, σε λίγο θα συμπληρωθούν. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback