ευγενικός Adj.  [evgenikos, evjenikos, eygenikos]

  Adj.
(551)
  Adj.
(247)
  Adj.
(29)
  Adj.
(17)
  Adj.
(8)
  Adj.
(8)
  Adj.
(0)

Etymologie zu ευγενικός

ευγενικός ευγενής


GriechischDeutsch
Όπως είσαστε τόσο ευγενική, θα είμαι κι εγώ ευγενικός και θα πω κάτι που σίγουρα θα σας ευχαριστήσει. Είναι κάτι που είπα εδώ το 2006, δηλαδή ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας ή θα είναι πράσινο ή δεν θα υπάρξει.Weil Sie so nett waren, will ich jetzt auch einmal nett sein und einen Satz sagen, der Ihnen ganz bestimmt gefallen wird und den ich schon im Jahr 2006 hier gesagt habe: Die Zukunft der europäischen Automobilindustrie wird grün sein, oder diese Industrie wird keine Zukunft in Europa haben.

Übersetzung bestätigt

Ο μπαμπάς μου ήταν ευγενικός και στοργικός πριν από το Αλτσχάιμερ και εξακολουθεί να είναι.Mein Vater war vorher nett und liebevoll das ist er noch.

Übersetzung nicht bestätigt

Είμαι ευγενικός.-Ich bin nett.

Übersetzung nicht bestätigt

Όχι, καθόλου. Είστε πολύ ευγενικός.Überhaupt nicht.Sie sind zu nett.

Übersetzung nicht bestätigt

Να 'σαι ευγενικός!Sei nett!

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu ευγενικός.Griechische Definition zu ευγενικός

ευγενικός, επίθ.· βγενικός.

1)
α) Που κατάγεται από υψηλή, αρχοντική γενιά:
ευγενική, απ’ άρχοντας μεγάλους (Αιτωλ., Μύθ. 8814
β) αρχοντικός:
συνηθισμένη σε τόπους βγενικότατους (Πανώρ. Πρόλ. 18).
2) Πολύτιμος:
σμύρνας ευγενικής (Πόλ. Τρωάδ. 770).
3) Που έχει ευγενικά αισθήματα, λεπτούς τρόπους, ευγενικός:
Έτσι κάμνουσιν αι ευγενικές γυναίκες (Διγ. Άνδρ. 3317).
4) Λαμπρός:
είχεν δόξαν ευγενικοτάτην (Διγ. Άνδρ. 4419).
5) Όμορφος:
πετρίτ’ ευγενικοί (Κορων., Μπούας 70).
6) (Προκ. για αέρα) δροσερός:
(Ευγέν. 294).
Ως τιμητική προσφών.:
Κερ' Αλεξάντρα ευγενική! (Στάθ. Α´ 225).
Το ουδ. ως ουσ. = αρχοντιά:
βλέποντες … το ευγενικόν πολλά την εθαυμάζαν (Φλώρ. 66).
Η λ. ως επών.:
(Ιστ. πατρ. 1085).
[<επίθ. ευγενής + κατάλ. ικός. Η λ. το 10. αι. (LBG), σε σχόλ. (Steph.) και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback