{η}  επιμονή  Subst.  [epimoni, epimonh]

{die}    Subst.
(103)
  Adj.
(19)
{die}    Subst.
(7)

Etymologie zu επιμονή

επιμονή altgriechisch ἐπιμονή ἐπιμένω ἐπί + μένω


GriechischDeutsch
Πρέπει να έχετε ακεραιότητα, θάρρος εντιμότητα, συμπόνοια, ευγένεια επιμονή και υπομονή.Sie brauchen Redlichkeit, Mut, Ehrlichkeit, Mitgefühl, Höflichkeit... Ausdauer und Geduld.
Όλοι γνωρίζουν ότι οι ειρηνευτικές διεργασίες αποτελούν μια μακρόχρονη και δύσκολη προσπάθεια, είμαστε όμως βέβαιοι ότι, εφόσον υπάρχει η απαραίτητη εμπιστοσύνη, η πολιτική βούληση και η επιμονή που χρειάζεται, θα επιτευχθεί ο κοινός μας στόχος που είναι συγκεκριμένα μια ειρηνική και ευημερούσα Μέση Ανατολή.Der Friedensprozeß ist bekanntlich zwar langwierig und kompliziert, mit dem notwendigen Vertrauen, dem unverzichtbaren politischen Willen und der erforderlichen Ausdauer werden wir jedoch, davon sind wir überzeugt, unser gemeinsames Ziel erreichen, nämlich einen friedlichen und prosperierenden Nahen Osten.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παρόντες βουλευτές για την επιμονή τους, καθώς και τους παρόντες συνεργάτες για τις μακρές προσπάθειες τις οποίες κατέβαλαν.Ich beglückwünsche übrigens alle noch anwesenden Abgeordneten zu ihrer Ausdauer und möchte sämtlichen noch anwesenden Mitarbeitern herzlich dafür danken, daß sie so lange ihren Dienst verrichtet haben.
Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζω για μια ακόμα φορά τον κ. Moncef Marzouki και τον κ. Khemais Ksila και με αυτόν τον τρόπο επιθυμώ να αποτίσω φόρο τιμής στην επιμονή με την οποία κατάφεραν να ξεπεράσουν, για να φτάσουν σε μας, τα εμπόδια που έβαλαν στο δρόμο τους οι αρχές της Τυνησίας, και τα εμπόδια αυτά τα γνωρίζουν καλά όλοι οι δημοκράτες οι οποίοι, κάποια στιγμή, θέλησαν να μιλήσουν ελεύθερα για την κατάστασή τους.Herr Präsident, ich möchte nochmals Moncef Marzouki und Khemais Ksila herzlich willkommen heißen und sie zu der Ausdauer beglückwünschen, die sie an den Tag gelegt haben, um zu uns zu kommen, nachdem ihnen die tunesischen Behörden so viele Steine in den Weg gelegt haben, wie es allen Demokraten widerfährt, die irgendwann versuchten, offen über ihre Situation zu sprechen.
Καταρχήν, η δήλωσή μου είναι ότι συγχαίρω θερμά, εξ ονόματος της επιτροπής της οποίας προεδρεύω, τον Επίτροπο Lamy για την υπομονή του, την επιμονή του και για τις κατάλληλες επαφές που διατήρησε συνεχώς όχι μόνο με τις κινεζικές αρχές, αλλά και με άλλα σημαντικά μέλη του Συμβουλίου του ΠΟΕ, ειδικότερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και που επέτρεψε με αυτές τις διαπραγματεύσεις τόσο στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να φτάσουν σε αυτή την προκαταρκτική συμφωνία για την ένταξη της Κίνας, τη σημασία της οποίας δεν είναι απαραίτητο να τονίσω, δεδομένου ότι θα ενσωματώσει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο άτομα, με τα όσα αυτό συνεπάγεται και ως προς τις προκλήσεις και ίσως ως προς θετικές αντιδράσεις.Zum ersten beglückwünsche ich Kommissar Lamy im Namen meines Ausschusses herzlich zu seiner Geduld, seiner Ausdauer und den wertvollen Kontakten, die er nicht nur mit den chinesischen Behörden, sondern auch mit anderen wichtigen Mitgliedern des WTO-Rates, konkret mit den USA, gepflegt hat und durch die es möglich wurde, daß sowohl der Kongreß der Vereinigten Staaten als auch die Europäische Union diese Vorvereinbarung über den Beitritt Chinas erzielten, dessen Bedeutung nicht besonders betont werden muß, denn damit werden mehr als eine Milliarde Menschen in die Welthandelsorganisation aufgenommen, mit allem, was dies an Herausforderungen und etwaigen positiven Reaktionen mit sich bringt.
Επιπλέον, πρόκειται για μια πολιτική που απαιτεί μεγάλη επιμονή καθώς και επενδύσεις και μέσα, γιατί όσον αφορά στο ενεργειακό πρόβλημα το θυμόμαστε μόνο όταν μας πονάει, ήτοι όταν όλα είναι κανονικά, όπως είπε η κυρία de Palacio, τείνουμε να αυξάνουμε την κατανάλωση και σε μια κοινωνία στην οποία τα αυτοκίνητα βασιλεύουν, αυτό συνεπάγεται μια τάση για μεγαλύτερη εξάρτηση.Mehr noch, solch eine Politik verlangt große Ausdauer und auch Investitionen und Mittel, denn bei der Energie besteht das Problem darin, dass wir uns an die Heilige Barbara immer nur dann erinnern, wenn es donnert. Das heißt, unter normalen Bedingungen, wie Frau de Palacio sagte, geht der Trend zum höheren Verbrauch, und in einer Gesellschaft, in der das Auto König ist, bedeutet dies in der Tendenz höhere Abhängigkeit.
Υπόσχομαι ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παρακολουθήσουν με απόλυτη αποφασιστικότητα, επιμονή και υπομονή την δίκη αυτή που διεξάγεται στην Τουρκία.Ich versichere Ihnen, dass wir von Seiten des Europäischen Parlaments dieses Gerichtsverfahren in der Türkei mit aller Kraft, Energie und Ausdauer verfolgen werden.
Πώς θα τιμήσουμε τη μνήμη τους; Αυτή η στιγμή αβεβαιότητας στην ΕΕ είναι ώρα να επιδείξει το Κοινοβούλιό μας κουράγιο και επιμονή.Wie sollen wir ihr Andenken ehren? In diesem Augenblick der Ungewissheit in der EU ist es an uns als Parlament, Mut und Ausdauer zu beweisen.
Tα συγχαρητήριά μου στον κύριο Rocard για την αυστηρότητα και την επιμονή του.Ich gratuliere Herrn Rocard zu seiner Hartnäckigkeit und Ausdauer.
Kύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ 'αρχήν θα ήθελα να εκφράσω τον πλήρη σεβασμό μου προς την εισηγήτρια, για την επιμονή και την υπομονή που επέδειξε κατά την εκπόνηση της έκθεσης αυτής.Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal möchte ich der Berichterstatterin meine volle Hochachtung angesichts der Ausdauer und der Geduld aussprechen, die sie bei der Erstellung dieses Berichtes gezeigt hat.

Synonyme zu επιμονή

Noch keine Synonyme

Ähnliche Wörter zu επιμονή

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu επιμονή

Noch keine deutschen Synonyme
Griechische Definition zu επιμονή

επιμονή η [epimoní] : ιδιότητα του ατόμου, το οποίο συνεχίζει να κάνει, να επιδιώκει, να υποστηρίζει κτ. παρά τις δυσκολίες, τις αντιρρήσεις κτλ. που αντιμετωπίζει· (πρβ. εμμονή): Mε την επιμονή και την υπομονή ο άνθρωπος πετυχαίνει τα πάντα. H επιμονή του να την παντρευτεί τον οδήγησε σε ρήξη με την οικογένειά του. || (επέκτ.) πείσμα: M΄ έχει εκνευρίσει με την επιμονή του.

[λόγ.(;) < ελνστ. ἐπιμονή, αρχ. σημ.: `σταθερότητα΄]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback