επιδρώ Verb  [epidro, epithro, epidrw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu επιδρώ

επιδρώ Koine-Griechisch ἐπιδράω / ἐπιδρῶ ((Lehnübersetzung) deutsch einwirken)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu επιδρώ

επιδρώ [epiδró] .4α αόρ. επέδρασα, απαρέμφ. επιδράσει : ασκώ επίδραση σε κπ. ή σε κτ., επηρεάζω τη διαμόρφωση, τη λειτουργία ή τη συμπεριφορά του: H αντικειμενική πραγματικότητα επιδρά στα αισθητήρια όργανα· έτσι δημιουργούνται τα αισθήματα. Tο φάρμακο αργεί να επιδράσει. Tο κοινωνικό περιβάλλον επιδρά αποφασιστικά στη διαμόρφωση του ανθρώπινου χαρακτήρα. Συγγραφέας που επέδρασε σε σύγχρονούς του λογοτέχνες.

[λόγ. < ελνστ. ἐπιδρῶ `κάνω επιπλέον΄ σημδ. γερμ. einwirken, auswirken]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback