επίσης Adv.  [episis, epishs]

(129117)
(18566)
(254)

Etymologie zu επίσης

επίσης altgriechisch ἐπ' ἴσης


GriechischDeutsch
Τα προϊόντα conduit, αποκαλούμενα επίσης εταιρείες ειδικού σκοπού (special purpose vehicles — SPV) ή επενδυτικά οχήματα (special investment vehicles — SIV), είναι εταιρείες (κατά κανόνα ένα είδος εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή σε ορισμένες περιπτώσεις ετερόρρυθμες εταιρείες), που ιδρύονται για την επίτευξη συγκεκριμένων, σαφώς καθορισμένων και χρονικά περιορισμένων στόχων που αποσκοπούν κατά κανόνα στην απομάκρυνση οικονομικών κινδύνων (συνήθως πτώχευσης, ενίοτε όμως και κάποιου φορολογικού ή εποπτικού κινδύνου).Ein Conduit, auch Zweckgesellschaft (special purpose vehicle — SPV) oder Investmentvehikel (special investment vehicle — SIV) genannt, ist eine Gesellschaft (in der Regel eine Art Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder in einigen Fällen eine Kommanditgesellschaft), die mit ganz spezifischen, eng umrissenen und zeitlich begrenzten Zielen gegründet wird, um in der Regel finanzielle Risiken auszugliedern (normalerweise Konkurs, aber manchmal auch ein bestimmtes steuerliches oder aufsichtsrechtliches Risiko).

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή εξέτασε επίσης τις παραδοχές που αποτελούν τη βάση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και δεν αμφισβητεί το ρεαλιστικό χαρακτήρα τους.Die Kommission hat auch die dem Umstrukturierungsplan zugrunde liegenden Annahmen untersucht und hat keinen Zweifel daran, dass sie realistisch sind.

Übersetzung bestätigt

Ως εκ τούτου, δεν κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια έρευνας σχετικά με το αν τα μέτρα αποτελούν επίσης ενισχύσεις διάσωσης, ενδεχόμενο το οποίο η Επιτροπή είχε αποκλείσει ήδη στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας λόγω του μη αναστρέψιμου χαρακτήρα της θωράκισης έναντι κινδύνου.Deshalb kann auf eine Untersuchung, ob es sich bei den Maßnahmen auch um Rettungsbeihilfen gehandelt haben könnte, verzichtet werden, was die Kommission bereits in der Einleitungsentscheidung aufgrund des irreversiblen Charakters des Risikoschirms ausgeschlossen hatte.

Übersetzung bestätigt

Όπως ήδη αναφέρθηκε στο σημείο 77 παραπάνω, είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί το παρασχεθέν πλεονέκτημα, διότι οι ιδιώτες επενδυτές θα ήταν επίσης διατεθειμένοι να διαθέσουν ενδεχομένως διευκολύνσεις ρευστότητας υπό συγκεκριμένους όρους, εφόσον υπήρχε η εγγύηση της θωράκισης έναντι κινδύνου.Wie bereits zuvor in Punkt 77 erläutert, ist es schwierig, den gewährten Vorteil zu beziffern, da private Investoren eventuell auch bereit gewesen wären, unter bestimmten Bedingungen Liquidität bereitzustellen, solange eine Risikoabschirmung gewährleistet war.

Übersetzung bestätigt

Εκτός της εισφοράς κεφαλαίου και των μέτρων αντιστάθμισης των ζημιών η KfW υποστήριξε επίσης τη συνέχιση των συναλλαγών της IKB μέσω δύο ταμείων πλαίσιο ύψους [> 1] δισεκατ. ευρώ έκαστο.Zusätzlich zu der Kapitalzufuhr und den Verlustausgleichsmaßnahmen stützte die KfW auch die Fortführung der Geschäfte der IKB mit zwei Rahmenfazilitäten von jeweils [> 1] Mrd. EUR. Diese Maßnahmen erfolgten im Zuge der Umstrukturierung und können nicht von der ersten und der zweiten Maßnahme getrennt werden, so dass die KfW auch in diesem Falle nicht mehr das Argument des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers geltend machen kann [37].

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu επίσης.Griechische Definition zu επίσης

επίσης [epísis] επίρρ. τροπ. : 1.απάντηση με την οποία ο ομιλητής ανταποδίδει στο συνομιλητή του την ευχή που πρώτος του έκανε: Kαλό μεσημέρι / βράδυ. -Ευχαριστώ πολύ, επίσης. επίσης σας εύχομαι και εγώ καλό καλοκαίρι! [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback