εξουδετερώνω Verb  [eksudeterono, eksutheterono, eksoydeterwnw]

  Verb
(2)
  Verb
(0)

Etymologie zu εξουδετερώνω

εξουδετερώνω εξ- + ουδέτερος + -ώνω ((Lehnübersetzung) französisch neutraliser)


GriechischDeutsch
Νομίζω ότι βρήκα ένα τρόπο να εξουδετερώνω... τα εμφυτεύματα για μικρά χρονικά διαστήματα.Ich habe einen Weg gefunden, die implantate vorübergehend zu neutralisieren.

Übersetzung nicht bestätigt

Η Ειδική Διαταγή 66715 μου δίνει το δικαίωμα... να εξουδετερώνω τις απειλές για την ασφάλεια του ΔΣ9... με οποιοδήποτε μέσο.Der Sonderbefehl 66715 der Sternenflotte gibt mir die Autorität, jede drohende Gefahr, die die Sicherheit von Deep Space 9 betrifft, mit den erforderlichen Mitteln zu neutralisieren.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu εξουδετερώνω

εξουδετερώνω [eksuδeteróno] -ομαι : 1α.εκμηδενίζω τις βλαπτικές ιδιότητες ενός πράγματος, τις αρνητικές συνέπειες μιας ενέργειας κτλ.: εξουδετερώνω έναν εκρηκτικό μηχανισμό. Εμβόλιο που εξουδετερώνει το δηλητήριο της οχιάς. Εξουδετερώθηκε η συνομωσία / η εχθρική επίθεση. β. εκμηδενίζω τις βλαπτικές δυνατότητες ή ενέργειες κάποιου: εξουδετερώνω τον εχθρό / τον αντίπα λο παίκτη. H δικτατορία εξουδετέρωσε τα κόμματα συλλαμβάνοντας τις ηγεσίες τους. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback