{το}  ενδιαφέρον Subst.  [endiaferon, enthiaferon]

{das}    Subst.
(6688)
{die}    Subst.
(58)
(0)

Etymologie zu ενδιαφέρον

ενδιαφέρον substantiviertes Neutrum des Adjektivs: ενδιαφέρων ((Lehnbedeutung) französisch interêt)


GriechischDeutsch
Μετά τη γενική προκήρυξη στις αρχές Ιανουαρίου 2008, στον πρώτο γύρο εκδήλωσαν ενδιαφέρον [> 40] προσφέροντες (συμπεριλαμβανομένων γερμανικών και διεθνών τραπεζών καθώς και επενδυτών).Nach allgemeiner Bekanntgabe Anfang Januar 2008 bekundeten in der ersten Runde [> 40] Bieter (einschließlich deutscher und internationaler Banken sowie Finanzinvestoren) ihr Interesse.

Übersetzung bestätigt

Το μέγεθος αναφοράς της αγοράς υφίστατο απλά στο ότι οι εν λόγω τίτλοι CP τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν είχαν καμία ανάλογη οικονομική αξία, όπερ σημαίνει ότι παρόλο που οι εκδοθέντες τίτλοι CP από την Ormond Quay είχαν χαρακτηριστεί ως AAA είχαν αποζημιωθεί κανονικά και παρουσίαζαν χαμηλό κίνδυνο μη εξόφλησης, όπως και πριν δεν υφίστατο κανένα οικονομικό ενδιαφέρον.Der Marktbenchmark bestand einfach darin, dass die in Rede stehenden CP zum damaligen Zeitpunkt keinen angemessenen wirtschaftlichen Wert hatten, was bedeutet, dass für die von Ormond Quay begebenen CP, obwohl sie AAA geratet waren, ordnungsgemäß vergütet wurden und nur mit einem geringfügigen Ausfallrisiko behaftet waren, nach wie vor kein wirtschaftliches Interesse bestand.

Übersetzung bestätigt

Το ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον της LBBW για την εξαγορά της Sachsen LB συνίστατο στη σημαντική διεύρυνση της παρουσίας της στην αγορά, πέραν της Σαξονίας, ιδίως της Ανατολικής Ευρώπης.Für die LBBW bestand das besondere unternehmerische Interesse darin, durch den Erwerb der Sachsen LB ihren Marktauftritt nicht nur in Sachsen, sondern insbesondere auch in Osteuropa erheblich zu erweitern.

Übersetzung bestätigt

Εντός του τριμήνου που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση αυτή, άλλα πρόσωπα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάληψη του ρόλου του συμμετέχοντος όσον αφορά ορισμένους συνδυασμούς ουσιών/τύπων προϊόντων.Innerhalb von drei Monaten nach dieser Veröffentlichung hat keine Person und kein Mitgliedstaat ein Interesse daran bekundet, die Rolle des Teilnehmers für die betreffenden zu übernehmen.

Übersetzung bestätigt

Εντός τριών μηνών από την ηλεκτρονική δημοσίευση των πληροφοριών αυτών, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον ανάληψης του ρόλου του συμμετέχοντος για ορισμένες από τις εμπλεκόμενες ουσίες και τύπους προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007.Bestimmte Personen haben gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1451/2007 innerhalb von drei Monaten nach der elektronischen Veröffentlichung dieser Informationen ihr Interesse bekundet, die Rolle des Teilnehmers für mehrere der betreffenden Wirkstoffe und Produktarten zu übernehmen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu ενδιαφέρον

ενδιαφέρον το [enδiaféron] : 1.η ενασχόληση κάποιου με κτ. (ή με κπ.) στο οποίο αυτός αποδίδει ιδιαίτερη σημασία ή αξία: Δείχνει μεγάλο / ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υπόθεση. Έμπρακτο ενδιαφέρον. Tο ενδιαφέρον σας (για την υγεία μου) με συγκινεί. Παρακολουθούν με ενδιαφέρον και αγωνία τις εξελίξεις. Aν δεν υπάρχει κέρδος, δεν υπάρχει και ενδιαφέρον. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback