{η}  ενάσκηση  Subst.  [enaskisi, enaskhsh]


Beispielsätze ενάσκηση

... συγκεκριμένο έγγραφο στο οποίο ενσωματώνεται κάποιο δικαίωμα του οποίου η ενάσκηση και η μεταβίβαση είναι αδύνατη χωρίς τη κατοχή του εν λόγω εγγράφου. Ένα ...

... (-λογία = μελέτη, γνώση). Οι ζωολόγοι του κλάδου αυτού, όπου σε πρακτική ενάσκηση μελετούν ειδικά τη φύση και τη ζωή των ερπετών. καλούνται ερπετολόγοι. ...

... αναγκών του Στρατού σε καιρό ειρήνης, επιστράτευσης και πολέμου για την ενάσκηση της διοίκησης, τη συνεργασία μεταξύ των Όπλων και Σωμάτων του Στρατού με ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze Übung

... Die Schüler haben dem Lehrer die Übung gegeben. ...

... Der Lehrer ließ die Übung auf Seite 21 aus. ...

... Virtuosität erfordert jahrelange, tägliche Übung vom Kindesalter an. ...

Quelle: TRANG, BraveSentry, BraveSentry

Grammatik
Singular

Plural

Nominativ die Übung

die Übungen

Genitiv der Übung

der Übungen

Dativ der Übung

den Übungen

Akkusativ die Übung

die ÜbungenGriechische Definition zu ενάσκηση

ενάσκηση η [enáskisi] : (λόγ.) η ενέργεια του ενασκώ· άσκηση, εκτέλεση: ενάσκηση καθήκοντος. || χρήση: ενάσκηση δικαιώματος.

[λόγ. < μσν. ενάσκησις `εξάσκηση΄ < ενασκη- (ενασκώ) -σις > -ση κατά τη σημερ. σημ. της λ. ενασκώ]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu ενάσκηση

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15