ενάσκηση  (enaskisi, enaskhsh)  


Beispielsätze ενάσκηση

... συγκεκριμένο έγγραφο στο οποίο ενσωματώνεται κάποιο δικαίωμα του οποίου η ενάσκηση και η μεταβίβαση είναι αδύνατη χωρίς τη κατοχή του εν λόγω εγγράφου. Ένα ...

... (-λογία = μελέτη, γνώση). Οι ζωολόγοι του κλάδου αυτού, όπου σε πρακτική ενάσκηση μελετούν ειδικά τη φύση και τη ζωή των ερπετών. καλούνται ερπετολόγοι. ...

... αναγκών του Στρατού σε καιρό ειρήνης, επιστράτευσης και πολέμου για την ενάσκηση της διοίκησης, τη συνεργασία μεταξύ των Όπλων και Σωμάτων του Στρατού με ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze Übung

... Die Schüler haben dem Lehrer die Übung gegeben. ...

... Der Lehrer ließ die Übung auf Seite 21 aus. ...

... Virtuosität erfordert jahrelange, tägliche Übung vom Kindesalter an. ...

Quelle: TRANG, BraveSentry, BraveSentry


Weiterführende Links

Griechische Definition von ενάσκησηενάσκησηWas denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15