διαφυλάσσω Verb  [diafilasso, thiafilasso, diafylassw]

  Verb
(1)

GriechischDeutsch
Μόλις πριν από τρεις μήνες πήρα έναν όρκο να διαφυλάσσω, να προστατεύω και να αμύνομαι υπέρ του Συντάγματος.Ich meine, es ist nicht einmal drei Monate her als ich einen Eid schwur die Verfassung zu bewahren, zu beschützen und zu verteidigen.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu διαφυλάσσω.

Griechische Definition zu διαφυλάσσω

διαφυλάσσω [δiafiláso] -ομαι & διαφυλάττω [δiafiláto] -ομαι : φροντίζω ώστε να διατηρηθεί κτ. μέσα στην πορεία του χρόνου, να μη χαθεί, να μην καταστραφεί ή να μη λησμονηθεί: Πρέπει να διαφυλάξουμε τους αρχαιολογικούς μας θησαυρούς / την πολιτιστική μας παράδοση. Για να διαφυλαχθούν τα δάση μας πρέπει να ενδιαφερθούμε όλοι. Διαφύλαξε την τιμή της / το κύρος της.

[λόγ. < ελνστ. διαφυλάσσω `κρατώ σε ασφάλεια΄ & αρχ. διαφυλάσσω, διαφυλάττω `παρατηρώ προσεχτικά΄· προσαρμ. στη δημοτ. κατά το φυλάσσω > φυλάγω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback