διαλογούμαι  

  • bedenken
    upvotedownvote
  • denken
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ανήκει στον Ισοκράτη και αναφέρεται στο Πανηγυρικό του: «Παναθηναϊκός». Ο Διάλογος των Μηλίων με τους Αθηναίους είναι ένα από τα δραματικότερα επεισόδια του ...

... Ο Πρωταγόρας είναι διάλογος του Πλάτωνα, που γράφτηκε στην πρώτη σωκρατική περίοδο της συγγραφικής του δραστηριότητας και αναφέρεται στους ηθικούς κινδύνους ...

... στοιχεία με τον Ύμνο αλλά και πολλές αδυναμίες, Η Καταστροφή των Ψαρών, ο Διάλογος, που αναφέρεται στη γλώσσα (βλέπε παρακάτω), η Γυναίκα της Ζάκυθος. Το ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dialogume, dialorume, thialogume, dialogoymai


Synonyme zu: διαλογούμαι

σκέφτομαι

στοχάζομαι


Deutsche Synonyme zu: διαλογούμαι

(sich) etwas merken an etwas denken bedenken (etwas) im Hinterkopf behalten nachdenken nachsinnen grübeln überlegen nachgrübeln überdenken sinnieren (über) (sich mit etwas) auseinandersetzen (sich etwas) durch den Kopf gehen lassen (sich über etwas) Gedanken machen klamüsern reflektieren (sich etwas) bewusst machen (etwas) reflektieren Vorbehalte Skrupel Gewissen Gewissensbisse Zweifel schlechtes Gewissen Schuldgefühle Hader Verunsicherung Zwiespalt Ungewissheit Unsicherheit absehen vorhersehen voraussehen einplanen erwägen denken studieren betrachten durchdenken ausklügeln ventilieren Bedrohungsgefühl Beklemmung Furcht Fracksausen Scheu Schiss Sorge Angstgefühl Angst Muffe Muffensausen Bammel Beklommenheit Befürchtung Flattermann Manschetten einbeziehen berücksichtigen einberechnen inkludieren in Betracht ziehen integrieren (einer Sache) Rechnung tragen in Erwägung ziehen einrechnen einkalkulieren einpreisen in Rechnung stellen mit einbeziehen in Anschlag bringen nicht vergessen dürfen in der Kalkulation berücksichtigen sehen im Hinterkopf behalten kontemplieren (sich in Gott und/oder sein Werk) versenken (sich Gott und/oder sein Werk) bewusst machen (seinen) Verstand benutzen (seine) Gehirnzellen anstrengen meinen (von etwas) ausgehen mutmaßen schätzen vermuten erwarten glauben annehmen zu wissen glauben tippen auf

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15