διάκριση  

  • Auszeichnung
    upvotedownvote
  • Unterscheidung
    upvotedownvote
  • Unterschied
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... από πράξεις διάκρισης ενάντια σε ένα τέτοιο άτομο ή ομάδα, τότε αυτές οι πράξεις συνιστούν ηλικιακή διάκριση. Αν και η ηλικιακή διάκριση είναι δυνατόν ...

... Ωστόσο, μερικές φορές, αυτές οι σχέσεις δεν είναι τόσο σαφείς, όπως και η διάκριση μεταξύ ανατομικής και φυσιολογίας, οπότε είναι αρκετά δύσκολο –ή και αδύνατο– ...

... Το Μετάλλιο για διάκριση στην δουλειά (ρωσ. Медаль «За трудовое отличие») ήταν ένα βραβείο της ΕΣΣΔ. Δημιουργήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1938, με το διάταγμα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diakrisi, thiakrisi, diakrish


Deutsche Synonyme zu: διάκριση

Auszeichnung Betitelung Beschriftung Benennung Benamung Benamsung Unterscheidung Ehrung Dekorierung Preis Annotation Abgrenzung Differenzierung Distinktion Trennung Diskriminierung Differentiation Widersprüchlichkeit(en) Diskrepanz Ungereimtheit(en) Unterschied Abweichung Unstimmigkeit(en) Missverhältnis Uneinigkeit Nichtübereinstimmung Inkonsistenz Ungleichheit Disparität Ungleichgewicht Schieflage mangelnde Balance Nicht-Ausbalanciertheit Unausgewogenheit Differenz Verschiedenheit Gegensatz Kontrast

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15