{η}  δημιουργία Subst.  [dimiurgia, dimiurjia, thimiurgia, dhmioyrgia]

{die}    Subst.
(15976)
{die}    Subst.
(280)
{die}    Subst.
(109)
{die}    Subst.
(86)
{das}    Subst.
(37)

GriechischDeutsch
Ωστόσο, οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στη Sniace δεν έχουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για την προώθηση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών περιοχών, βάσει του προαναφερθέντος άρθρου, δεδομένου ότι έχουν χορηγηθεί υπό μορφή ενισχύσεων λειτουργίας, δηλαδή χωρίς να υπόκεινται σε κανέναν όρο όσον αφορά τις επενδύσεις ή τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.Die SNIACE gewährten Beihilfen weisen jedoch nicht die Eigenschaften auf, die zur Erleichterung der Entwicklung gewisser Wirtschaftsgebiete im Sinne des genannten Artikels erforderlich sind, da sie in Form von Betriebsbeihilfen gewährt wurden, das heißt, ohne an Bedingungen wie die Tätigung von Investitionen bzw. die Schaffung von Arbeitsplätzen geknüpft zu sein.

Übersetzung bestätigt

Σε περίπτωση που η μείωση ή ο περιορισμός αυτός ενδέχεται να οδηγήσει σε έκδηλη επιδείνωση στη διάρθρωση της αγοράς, για παράδειγμα οδηγώντας έμμεσα στη δημιουργία μονοπωλίου ή ολιγοπωλίου, η ανάγκη λήψης αντισταθμιστικών μέτρων λαμβάνεται υπόψη με λιγότερη αυστηρότητα.Besteht die Gefahr, dass die Reduzierung oder Begrenzung der Marktpräsenz zu einer offenkundigen Verschlechterung der Marktstruktur führt, beispielsweise indirekt zur Schaffung eines Monopols oder einer engen Oligopol-Situation, so kann eine Lockerung der geforderten Gegenleistungen in Erwägung gezogen werden.

Übersetzung bestätigt

Το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης βασίζεται στον στόχο της επίτευξης υγιών δημόσιων οικονομικών ως μέσου ενίσχυσης των προϋποθέσεων για σταθερότητα των τιμών και ισχυρή αειφόρο ανάπτυξη, οι οποίες ευνοούν τη δημιουργία απασχόλησης.Der Stabilitätsund Wachstumspakt beruht auf dem Ziel einer gesunden öffentlichen Finanzlage als Mittel zur Verbesserung der Voraussetzungen für Preisstabilität und ein kräftiges tragfähiges Wachstum, das der Schaffung von Arbeitsplätzen förderlich ist.

Übersetzung bestätigt

Το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης βασίζεται στον στόχο της επίτευξης υγιών δημόσιων οικονομικών ως μέσου ενίσχυσης των προϋποθέσεων για σταθερότητα των τιμών και ισχυρή, αειφόρο ανάπτυξη, οι οποίες ευνοούν τη δημιουργία απασχόλησης.Der Stabilitätsund Wachstumspakt beruht auf dem Ziel einer gesunden öffentlichen Finanzlage als Mittel zur Verbesserung der Voraussetzungen für Preisstabilität und ein kräftiges tragfähiges Wachstum, das der Schaffung von Arbeitsplätzen förderlich ist.

Übersetzung bestätigt

Το σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης βασίζεται στον στόχο της υγιούς δημοσιονομικής κατάστασης, ως μέσου ενίσχυσης των συνθηκών για σταθερότητα τιμών και ισχυρή αειφόρο ανάπτυξη που ευνοούν τη δημιουργία απασχόλησης.Der Stabilitätsund Wachstumspakt beruht auf dem Ziel einer gesunden öffentlichen Finanzlage als Mittel zur Verbesserung der Voraussetzungen für Preisstabilität und ein kräftiges tragfähiges Wachstum, das der Schaffung von Arbeitsplätzen förderlich ist.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu δημιουργία

δημιουργία η [δimiurjía] : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του δημιουργώ. 1α. η ενέργεια, η δράση που παράγει κτ. το οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως: H δημιουργία του κόσμου / του σύμπαντος. H δημιουργία μιας νέας θρησκείας / κατοικίας / εταιρείας / ιδέας. H δημιουργία ενός νέου κράτους / θεσμού. Aγωνίζονται για τη δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνίας. || για τονισμό της έμπνευσης και της πρωτοτυπίας: Πρόκειται για αληθινή δημιουργία όχι για μίμηση. H χαρά της δημιουργίας. || για δημιουργία που αφορά αυτόν που την κάνει: δημιουργία οικογένειας / χρεών / περιουσίας / κοινωνικών σχέσεων. β. η παραγωγή, η διαμόρφωση νέας κατάστασης, νέων συνθηκών: Ενέργειες που αποβλέπουν στη δημιουργία εντυπώσεων / κλίματος αναταραχής / όξυνσης. γ. το δημιούργημα, ιδίως πρωτότυπο ή εμπνευσμένο: Πολιτική / καλλιτεχνική / σκηνική δημιουργία. Οι μετρ της μόδας παρουσιάζουν τις νέες τους δημιουργίες. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback