βλεπάτορας  

  • Wache
    upvotedownvote
  • Wächter
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

vlepatoras, blepatoras


Synonyme zu: βλεπάτορας

Φρουρός

φύλακας


Deutsche Synonyme zu: βλεπάτορας

Wachmannschaft Wachdienst Posten Patrouille Wachposten Wache Wachtposten Sicherheitsdienst Aufsicht Security Service Wacht Polizeidienststelle Polizeiwache Polizeirevier Revier Kommissariat Supervisor Bewacher Hüter Wachhund Aufseher Wärter Aufpasser Wächter Zuchtmeister


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ βλεπάτορας βλεπάτορες
Genitiv βλεπάτορα βλεπατόρων
Akkusativ βλεπάτορα βλεπάτορες
Vokativ βλεπάτορα βλεπάτορες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15