βέβαιος -η -ο Adj.  [veveos -i -o, bebaios -h -o]

  Adj.
(2745)
  Adj.
(82)

GriechischDeutsch
Ως προς αυτό, εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι βέβαιο ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα ζητήσουν μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, πιστεύει ότι τα αριθμητικά στοιχεία πρέπει να αφορούν μόνο τους μισθωτούς με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τους οποίους ο κίνδυνος αυτός είναι σχεδόν βέβαιος (δηλαδή […] ΣΟΧ).Die Kommission ist zwar der Ansicht, dass die Gewerkschaftsverbände mit Sicherheit eine Umwandlung der befristeten Arbeitsverträge in unbefristete Arbeitsverträge fordern werden, meint jedoch, dass nur diejenigen Beschäftigten mit befristeten Verträgen eingerechnet werden dürfen, bei denen das Risiko fast sicher ist (d. h. […] befristete Arbeitsverträge).

Übersetzung bestätigt

Εντούτοις, ο εκτιμητής επικινδυνότητας πρέπει να είναι βέβαιος ότι ο κίνδυνος που προσδιορίζεται είναι ο υψηλότερος κίνδυνος (ή ένας από τους υψηλότερους), ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ενέργειες διαχείρισης επικινδυνότητας είναι αρκετά αποτελεσματικές.Um die ausreichende Wirksamkeit der Risikomanagementmaßnahme zu gewährleisten, sollte der Risikobewerter jedoch sicher sein, dass es sich bei dem ermittelten Risiko um das höchste Risiko oder eines der höchsten Risiken handelt.

Übersetzung bestätigt

Παραδείγματος χάρη, στην περίπτωση ανακαίνισης ή αναβάθμισης τμήματος διαδρομής, ο ΚοΟρ πρέπει να είναι βέβαιος ότι έχουν επιλεγεί οι σωστές δυνατότητες που προσφέρονται από ΤΠΔ.Beispiel: Bei der Erneuerung oder Umrüstung eines Streckenabschnitts muss die BS sicher sein, dass die richtigen TSI-Optionen gewählt werden.

Übersetzung bestätigt

Όταν ένας δικαιοδόχος είναι βέβαιος ότι θα αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό των ενεργητικών πωλήσεων μόνο από περιορισμένο αριθμό δικαιοδόχων εντός της περιοχής εκμετάλλευσης και όχι από άλλους δικαιοδόχους εκτός της περιοχής, τότε είναι πιθανό ότι θα προβεί σε επενδύσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας.Effizienzsteigernde Investitionen sind dann zu erwarten, wenn der Lizenznehmer sicher sein kann, dass er dem Wettbewerb nur durch den aktiven Verkauf einer begrenzten Anzahl von Lizenznehmern innerhalb des Gebiets ausgesetzt ist und nicht dem Wettbewerb von Lizenznehmern außerhalb des Gebiets.

Übersetzung bestätigt

Είναι μήπως κανείς βέβαιος ότι όλοι οι παραγωγοί λογισμικού και υλικού πληροφορικής επιθυμούν, πράγματι, να μειωθεί ο αριθμός των ιών ο οποίος σήμερα υπερβαίνει τους 50.000 και αυξάνεται κατά 10.000 κατ' έτος;"Kann man sicher gehen, dass alle Hersteller von Softund Hard­ware wirklich wünschen, die Zahl der Viren, die heute bei über 50.000 liegt und jährlich um 10.000 steigt, solle sinken?

Übersetzung bestätigtGrammatik

  • βέβαιος (maskulin)
  • βέβαιη (feminin)
  • βέβαιο (neutrum)


Griechische Definition zu βέβαιος -η -ο

βέβαιος, επίθ.· βέβιος.

1) Σταθερός, σίγουρος·
α) (προκ. για πράγμα):
(Ιστ. πατρ. 1681
β) (προκ. για πρόσωπο):
(Σοφιαν., Παιδαγ. 110).
2)
α) Αναμφισβήτητος, αναμφίβολος:
(Καναν. 254), (Σουμμ., Παστ. φίδ. Β´ [871]
β) αληθινός, πραγματικός:
τους θέλει δει … βέβαιοι εκκλησιαστικοί αν είναι και φανούσι (Αχέλ. 2186).
3) Πεπεισμένος, σίγουρος για κ.:
(Κορων., Μπούας 113).
Το ουδ. ως ουσ. =
1) Αλήθεια:
(Διγ. Z 498).
2) Εγκυρότητα:
Περί διαθήκης, οπού δεν έχει το βέβαιον (Βακτ. αρχιερ. 146).
[αρχ. επίθ. βέβαιος. Ο τ. και σήμ. ποντ. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback