αρετή  

  • Tugend
    upvotedownvote
  • Vorzug
    upvotedownvote

Beispielsätze

Η ταινία ήταν βαρετή. Το καλύτερο σημείο ήταν το τέλος.

Η αναμονή για το τρένο είναι βαρετή.

Η απλότητα είναι αρετή.

Quelle: mululatv, mululatv, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

areti, areth


Deutsche Synonyme zu: αρετή

Arete Güte Tugend Tugendhaftigkeit Vortrefflichkeit Gewinn Pluspunkt Nutzeffekt Benefit Nutzen Vorzug Vorteil positiver Aspekt Plus Dringlichkeit Vorrang Priorität Wichtigkeit (große/kleine) Bedeutung Prio Präzedenz Vortritt Primat Vorrangstellung Höherrangigkeit Vorrangigkeit Präferenz Bevorzugung Trumpf Ass im Ärmel (unsere) Wunderwaffe Privileg Vergünstigung Gunst


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ αρετή αρετές
Genitiv αρετής αρετών
Akkusativ αρετή αρετές
Vokativ αρετή αρετές
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15