αποτυχαίνω Verb  [apoticheno, apotyxainw]

  Verb
(1)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu αποτυχαίνω

αποτυχαίνω αποτυγχάνω altgriechisch ἀποτυγχάνω


GriechischDeutsch
Τελικά, αποτυχαίνω τόσο επικά όσο πετυχαίνω.Wie sich herausgestellt hat, kann ich ebenso episch versagen wie Erfolg haben.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu αποτυχαίνω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αποτυχαίνω, αποτυγχάνωαποτυχαίνουμε, αποτυγχάνουμε
αποτυχαίνεις, αποτυγχάνειςαποτυχαίνετε, αποτυγχάνετε
αποτυχαίνει, αποτυγχάνειαποτυχαίνουν(ε), αποτυγχάνουν(ε)
Imper
fekt
αποτύχαινα, αποτύγχανααποτυχαίναμε, αποτυγχάναμε
αποτύχαινες, αποτύγχανεςαποτυχαίνατε, αποτυγχάνατε
αποτύχαινε, αποτύγχανεαποτύχαιναν, αποτυχαίναν(ε), αποτυγχάναν
Aoristαπέτυχα, απότυχααποτύχαμε
απέτυχες, απότυχεςαποτύχατε
απέτυχε, απότυχεαπέτυχαν, αποτύχαν(ε)
Per
fekt
έχω αποτύχειέχουμε αποτύχει
έχεις αποτύχειέχετε αποτύχει
έχει αποτύχειέχουν αποτύχει
Plu
per
fekt
είχα αποτύχειείχαμε αποτύχει
είχες αποτύχειείχατε αποτύχει
είχε αποτύχειείχαν αποτύχει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αποτυχαίνω, θα αποτυγχάνωθα αποτυχαίνουμε, θα αποτυγχάνουμε
θα αποτυχαίνεις, θα αποτυγχάνειςθα αποτυχαίνετε, θα αποτυγχάνετε
θα αποτυχαίνει, θα αποτυγχάνειθα αποτυχαίνουν(ε), θα αποτυγχάνουν(ε)
Fut
ur
θα αποτύχωθα αποτύχουμε
θα αποτύχειςθα αποτύχετε
θα αποτύχειθα αποτύχουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αποτύχειθα έχουμε αποτύχει
θα έχεις αποτύχειθα έχετε αποτύχει
θα έχει αποτύχειθα έχουν αποτύχει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αποτυχαίνω, να αποτυγχάνωνα αποτυχαίνουμε, να αποτυγχάνουμε
να αποτυχαίνεις, να αποτυγχάνειςνα αποτυχαίνετε, να αποτυγχάνετε
να αποτυχαίνει, να αποτυγχάνεινα αποτυχαίνουν(ε), να αποτυγχάνουν(ε)
Aoristνα αποτύχωνα αποτύχουμε
να αποτύχειςνα αποτύχετε
να αποτύχεινα αποτύχουν(ε)
Perfνα έχω αποτύχεινα έχουμε αποτύχει
να έχεις αποτύχεινα έχετε αποτύχει
να έχει αποτύχεινα έχουν αποτύχει
Imper
ativ
Presαποτύχαινε, αποτύγχανεαποτυχαίνετε, αποτυγχάνετε
Aoristαπέτυχεαποτύχετε
Part
izip
Presαποτυχαίνοντας/αποτυγχάνοντας
Perfέχοντας αποτύχει, αποτυχημένος
InfinAoristαποτύχει

Griechische Definition zu αποτυχαίνω

αποτυχαίνω [apotixéno] & αποτυγχάνω [apotiŋxáno] Ρ αόρ. απέτυχα και (σπάν.) απότυχα, απαρέμφ. αποτύχει, μππ. αποτυχημένος : δε φτάνω στο αποτέλεσμα που επιδιώκω, δεν καταφέρνω να πραγματοποιήσω κτ. που επιθυμώ. ANT πετυχαίνω: Aπέτυχε στις προαγωγικές / εισαγωγικές εξετάσεις. Aπέτυχε στις εκλογές, δεν εκλέχτηκε. Aπέτυχε να εκλεγεί / να αναμορφώσει την παιδεία / να τον πείσει, δεν κατόρθωσε να… Έχει αποτύχει στη ζωή του, δεν μπόρεσε να κάνει κτ. αξιόλογο. Aπέτυχε ως πατέρας / ως δάσκαλος. Είναι ένας αποτυχημένος άνθρωπος. || για κτ. που δε γίνεται δυνατό να πραγματοποιηθεί ή να επιλυθεί: Προβλέπω ότι θα αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Έχουν αποτύχει όλες οι προσπάθειές μας / τα σχέδιά μας. Aπέτυχε η εκδρομή / η γιορτή / το συλλαλητήριο, δεν είχε τα αποτελέσματα που υπολόγιζαν οι διοργανωτές τους. (Mου) απέτυχε το γλυκό, δεν έγινε καλό. H κυβέρνηση ακολουθεί μια αποτυχημένη πολιτική. Tο φόρεμα / το φαγητό είναι αποτυχημένο.

[αρχ. ἀποτυγχάνω μεταπλ. κατά το τυγχάνω > τυχαίνω· λόγ. < αρχ. ἀποτυγχάνω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback