αποτελώ  Verb  [apotelo, apotelw]

Ähnliche Bedeutung wie αποτελώ

Ähnliche Wörter zu αποτελώ

αποτελώ πρότυπο


Beispielsätze αποτελώ

... ανθρώπους στο Ισραήλ και στις εβραϊκές κοινότητες ανά τον κόσμο. Στο Ισραήλ αποτελεί την de facto γλώσσα του κράτους και των ανθρώπων, είναι δε η μία από τις ...

... τελικά τα επτά. Κύρια πηγή πληροφοριών για τα νεανικά χρόνια του Ρέμπραντ αποτελεί η βιογραφία του Γιαν Γιάνσον Όρλερς (Jan Janszoon Orlers), γραμμένη το ...

... αρχαιολογική θέση στην οποία εντοπίστηκε, τις Μυκήνες της Αργολίδας, που αποτελούν και ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του. Κατά την περίοδο ακμής του εξαπλώθηκε ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze bestehen aus

... Die USA bestehen aus 50 Bundesstaaten. ...

... Die englischen Anführungszeichen bestehen aus zwei Strichen " und werden dazu verwendet, aus Reden und Büchern zu zitieren. ...

... Münzen bestehen aus Metall. ...

Quelle: MUIRIEL, xtofu80, Manfredo

Grammatik


ΑΠΟΤΕΛΩ
I make up
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αποτελώαποτελούμεαποτελούμαιαποτελούμαστε
αποτελείςαποτελείτεαποτελείσαιαποτελείστε
αποτελείαποτελούν(ε)αποτελείταιαποτελούνται
Imper
fekt
αποτελούσααποτελούσαμεαποτελούμουναποτελούμαστε
αποτελούσεςαποτελούσατε
αποτελούσεαποτελούσαν(ε)αποτελούνταν, αποτελείτοαποτελούνταν, αποτελούντο
Aoristαποτέλεσααποτελέσαμε
αποτέλεσεςαποτελέσατε
αποτέλεσεαποτέλεσαν, αποτελέσαν(ε)
Perf
ekt
έχω αποτελέσειέχουμε αποτελέσει
έχεις αποτελέσειέχετε αποτελέσει
έχει αποτελέσειέχουν αποτελέσει
Plu
perf
ekt
είχα αποτελέσειείχαμε αποτελέσει
είχες αποτελέσειείχατε αποτελέσει
είχε αποτελέσειείχαν αποτελέσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αποτελώθα αποτελούμεθα αποτελούμαιθα αποτελούμαστε
θα αποτελείςθα αποτελείτεθα αποτελείσαιθα αποτελείστε
θα αποτελείθα αποτελούν(ε)θα αποτελείταιθα αποτελούνται
Fut
ur
θα αποτελέσωθα αποτελέσουμε, θα αποτελέσομε
θα αποτελέσειςθα αποτελέσετε
θα αποτελέσειθα αποτελέσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αποτελέσειθα έχουμε αποτελέσει
θα έχεις αποτελέσειθα έχετε αποτελέσει
θα έχει αποτελέσειθα έχουν αποτελέσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αποτελώνα αποτελούμενα αποτελούμαινα αποτελούμαστε
να αποτελείςνα αποτελείτενα αποτελείσαινα αποτελείστε
να αποτελείνα αποτελούν(ε)να αποτελείταινα αποτελούνται
Aoristνα αποτελέσωνα αποτελέσουμε, να αποτελέσομε
να αποτελέσειςνα αποτελέσετε
να αποτελέσεινα αποτελέσουν(ε)
Perfνα έχω αποτελέσεινα έχουμε αποτελέσει
να έχεις αποτελέσεινα έχετε αποτελέσει
να έχει αποτελέσεινα έχουν αποτελέσει
Imper
ativ
Presαποτελείτεαποτελείστε
Aoristαποτέλεσεαποτελέστε, αποτελέσετε
Part
izip
Presαποτελώνταςαποτελούμενος
Perfέχοντας αποτελέσει, έχοντας αποτελεσμένοαποτελεσμένος, -η, -οαποτελεσμένοι, -ες, -α
InfinAoristαποτελέσει


Griechische Definition zu αποτελώ

αποτελώ [apoteló] -ούμαι : 1.για κπ. ή για κτ. που είναι ένα από τα μέλη ή τα μέρη που συνθέτουν ένα οργανωμένο ή ενιαίο σύνολο: Tην κριτική επιτροπή την αποτελούσαν γνωστοί πνευματικοί άνθρωποι. Ο νομός Kοζάνης αποτελείται από τρεις επαρχίες. Tο διαμέρισμα αποτελείται από τρία δωμάτια και μία κουζίνα. Tο νερό αποτελείται από υδρογόνο και οξυγόνο. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu αποτελώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15