αποκρύπτω Verb  [apokripto, apokryptw]

  Verb
(1)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu αποκρύπτω

αποκρύπτω altgriechisch ἀποκρύπτω


GriechischDeutsch
Δεν αποκρύπτω το γεγονός ότι η μεταστροφή της θέσης του Συμβουλίου μου εμπνέει εμπιστοσύνη για το μέλλον.Ich möchte nicht verheimlichen, dass mich die Kehrtwendung des Rates zuversichtlich stimmt.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu αποκρύπτω

αποκρύπτω [apokrípto] -ομαι & αποκρύβω [apokrívo] -ομαι Ρ αόρ. απέκρυψα και (σπάν.) απόκρυψα, απαρέμφ. αποκρύψει, παθ. αόρ. αποκρύφτηκα, απαρέμφ. αποκρυφτεί : ΣYN κρύβω. 1. αποσιωπώ κτ. συνειδητά, το κρατώ κρυφό, δεν το κάνω γνωστό: Aπέκρυψε τα πραγματικά του εισοδήματα από την εφορία. αποκρύπτω τις πραγματικές μου προθέσεις. Kατηγορήθηκε ότι αποκρύπτει στοιχεία από την ανάκριση. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback