ανοιχτο-  

  • hell
    upvotedownvote
  • offen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ο παρεχόμενος πηγαίος κώδικας. Στην πράξη, τα περισσότερα προγράμματα ανοιχτού κώδικα παρέχονται δωρεάν και μπορούν να χαρακτηριστούν ελεύθερα. Ελεύθερο ...

... το Ανοιχτό Μάθημα και παράλληλα γίνονται σκέψεις να δίνονται τα σχετικά εφόδια στους εκπαιδευτικούς, από τη βασική τους εκπαίδευση. Το Ανοιχτό Μάθημα ...

... ορισμός για τα ανοιχτά πρότυπα: Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό και η εξέλιξη του προκύπτει από μια ανοιχτή διαδικασία συζήτησης ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anichto-, anoixto-


Deutsche Synonyme zu: ανοιχτο-

klar heiter hell wolkenlos lernfähig begabt aufnahmefähig gelehrig aufgeweckt verständig gelehrsam anstellig taghell licht lichterfüllt (gut) ausgeleuchtet lichtdurchtränkt strahlend (hell) lichtdurchflutet sonnig sonnenbeschienen strahlend im Sonnenlicht in der Sonne nackt unverhüllt offen bloß kahl blank empfangend aufgeschlossen rezeptiv empfänglich aufnehmend gesprächsbereit offenherzig geradeheraus freimütig direkt frei heraus frei unverblümt gradheraus rundheraus schonungslos unverhohlen unumwunden unbeschönigt in aller Offenheit schlankweg (jemandem etwas) ins Gesicht (sagen) ohne Hemmung frank und frei (frei) von der Leber weg (so) wie (jemandem) der Schnabel gewachsen ist frei zum Munde heraus (ironisch altertümelnd) einfach drauflos auf gut Deutsch (gesagt) ungeschützt unabgeschlossen unversperrt unverschlossen unverriegelt aufgesperrt auf nicht abgeschlossen nicht zugeschlossen nicht zugesperrt aper schneefrei abgetaut ungeklärt unklar klärungsbedürftig (bisher) nicht beantwortet ungelöst nicht entschieden steht im Raum bleibt dahingestellt freundlich leutselig kontaktfreudig extrovertiert sozial extravertiert begehbar betretbar befahrbar erreichbar zugänglich unverstellt ohne Hindernisse frei zugänglich nicht abgesperrt unbesetzt (Arbeitsplatz) zu besetzen vakant ausgeschrieben (Stelle) nicht besetzt in der Ausschreibung geöffnet aufgeklappt offen stehend ansprechbar (Person) empfänglich (für) aufgeschlossen (für) (ein) hörendes Ohr (haben) sympathisch nett entgegenkommend

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15